skip to Main Content
Vijf Veelgebruikte Subsidies En Regelingen

Vijf veelgebruikte subsidies en regelingen

Ontdek hoe onderstaande subsidies en regelingen jouw bedrijf wat extra financiële ruimte kunnen geven. Want naast eigen geld en externe financieringen zijn er ook nog subsidies en overheidsregelingen die hieraan kunnen bijdragen.

1.Ondernemersaftrek

Binnen de Ondernemersaftrek zijn er verschillende onderdelen waardoor je minder inkomstenbelasting betaalt. Afhankelijk van jouw specifieke situatie kun je één of meer onderdelen toepassen. De Ondernemersaftrek bestaat uit de volgende onderdelen:

  • Zelfstandigenaftrek
  • Startersaftrek (verhoging zelfstandigenaftrek voor starters)
  • WBSO (Wet Speur en Ontwikkelingswerk voor Innovatie)
  • Meewerkaftrek
  • Stakingsaftrek
  • Stakingslijfrenteaftrek

2.Mkb-winstvrijstelling

Deze vrijstelling geldt ook voor zzp’ers. Je mag hierbij 14% van je winst aftrekken in je aangifte inkomstenbelasting. Hiervoor moet je wel eerst je winst verminderen met de Ondernemersaftrek.

3.Investeringsaftrek

Wanneer je investeert in bedrijfsmiddelen, dien je via de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA) een bedrag van de winst in je aangifte inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting af te trekken. De hoogte hangt af van het geïnvesteerde bedrag. Het bedrag dat je hiervoor per kalenderjaar moet investeren moet per bedrijfsmiddel minimaal 450 euro en totaal minimaal 2.300 euro zijn.

4.Borgstelling MKB-kredieten

Voor een gedeelte van je krediet kun je als ondernemer een borgstelling krijgen. Met deze borgstelling kun je bij een bank en een aantal andere financiers meer lenen dan op basis van je onderpand. Financiers kunnen bij de overheid een beroep doen op deze regeling. Voor zowel starters als langer gevestigde ondernemers geldt deze regeling.

5.Uitkeringen voor zelfstandigen

Voor ondernemers zijn er voor een aantal situaties uitkeringen:

  • BBZ  uitkering (Besluit Bijstandsverlening Zelfstandigen)

Hierop kun je beroep doen bij tijdelijke financiële problemen. Eveneens biedt de BBZ krediet voor starters en langer gevestigde ondernemers.

  • Zelfstandig en Zwanger

Deze uitkering verloop via het UWV. Hierop heb je recht wanneer je zwanger en ondernemer bent.

  • IOAZ (Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen)

Deze uitkering is van toepassing wanneer je een oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte ondernemer bent.

Back To Top