skip to Main Content
Voorkom Rentebelasting; Vraag Tijdig Een Voorlopige Aanslag Aan

Voorkom rentebelasting; vraag tijdig een voorlopige aanslag aan

Op dit moment is er een lage rentestand, echter heeft dit geen invloed op de hoogte van de rentebelasting. De belastingrente bedraagt op dit moment 4% voor alle belastingen. De belastingrente kan enorm oplopen als je te laat bent met het indienen van de aangifte over 2020. Voorkom een flinke afrekening en vraag vóór 1 mei een voorlopige aanslag aan.

Wat is belastingrente?

Even een stapje terug: wat is belastingrente? De Belastingdienst kan belastingrente in rekening brengen wanneer je als belastingplichtige niet op tijd je aangifte hebt gedaan. Eén van de functies van rente is het ontmoedigen van een te late betaling. Voor alle belastingen bedraagt de rente momenteel 4%. Enkel de belastingrente voor de vennootschapsbelasting bedraagt normaal gesproken 8%, echter is deze tot en met 31 december 2021 verlaagd van 8% naar 4%  om de gevolgen van het coronavirus te verzachten.

Wat is een voorlopige aanslag?

Wanneer je alvast je belastinggeld over dit jaar terug wil krijgen of volgend jaar zomer niet ineens een groot bedrag wil betalen, kun je een voorlopige aanslag aanvragen. Je vraagt een voorlopige aanslag zelf aan bij de Belastingdienst. Hierin staat hoeveel belasting je mogelijk moet betalen of terugkrijgt. Het is een schatting die gebaseerd is op de belastingaanslag van voorgaande jaren. Later volgt een definitieve berekening. Een voorlopige aanslag kun je digitaal aanvragen.

Stappenplan

  1. Ga naar de website van de belastingdienst
  2. Log in met je DigiD
  3. Ga naar het formulier
  4. Vul alle gegevens in en stuur het formulier op naar de Belastingdienst
  5. Je ontvangt een bericht van de Belastingdienst

Belastingrente voor de vennootschapsbelasting

Of je wel of geen belastingrente voor de vennootschapsbelasting betaalt, hangt af van de datum waarop je de aangifte doet of een voorlopige aanslag aanvraagt.

  1. Je betaalt geen belastingrente wanneer je vóór 1 juni aangifte doet en de Belastingdienst de gegevens uit je aangifte ongewijzigd over kan nemen.
  2. Je betaalt ook geen belastingrente als je vóor 1 mei een voorlopige aanslag aanvraagt en de Belastingdienst de voorlopige aanslag vennootschapsbelasting kan opleggen zoals je hebt gevraagd.

Maar wanneer betaal je dan wel belastingrente? Je betaalt belastingrente als de Belastingdienst de aanslag oplegt op of na 1 juli. Je betaalt dan rente over het bedrag dat je aan de Belastingdienst moet afdragen.

Belastingrente voor de inkomstenbelasting

Voor de inkomstenbelasting geldt: wanneer je vóór 1 mei aangifte doet, dan is er niets aan de hand en betaal je geen belastingrente. Maar wanneer betaal je het dan wel? Dit kan voorkomen in de volgende situaties:

  1. De aangifte is te laat ingediend.
  2. Wanneer de Belastingdienst moet afwijken van de ingediende aangifte.

Mijn advies

Door op tijd actie te ondernemen voor het aanvragen dan wel het wijzigen van de voorlopige aanslagen voor de inkomstenbelasting/premie volksverzekeringen, inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet en vennootschapsbelasting kan de belastingrente van 4% worden beperkt. Heb je hier vragen over, neem dan contact met ons op. Wij staan graag voor je klaar!

Groet,
Maura

Back To Top