skip to Main Content
9 Redenen Waarom Je Financieringsaanvraag Wordt Afgewezen

9 redenen waarom je financieringsaanvraag wordt afgewezen

Het kan gebeuren dat je financieringsaanvraag wordt afgewezen. Wat zijn hier de redenen voor? En wat kun je doen om afwijzing te voorkomen? Hieronder vind je veel voorkomende redenen.

Redenen voor afwijzing

De meest voorkomende redenen waarom een financieringsaanvraag wordt afgewezen zijn:

  • Het risico is te groot voor de financier (56%)
  • Onvoldoende solvabiliteit (9%)
  • Er is te weinig onderpand of er zijn te weinig zekerheden (9%)
  • Onvoldoende interesse (6%)
  • Overig (20%)

Bron: Financieringsmonitor, het halfjaarlijkse onderzoek naar MKB financiering door Panteia voor het Ministerie van Economische zaken en Klimaat.

1. Te groot risico

Je brengt de sterke- en zwakke punten, kansen en bedreigingen in kaart in een SWOT-analyse. Ook geef je aan hoe je hiermee omgaat. Enkele voorbeelden van externe risico’s zijn: extreme onzekerheid over ontwikkelingen in de sector, veranderende wet- en regelgeving, afhankelijk zijn van één leverancier, één grote klant of andere zakenpartner, concurrentie en valutarisico’s. Het vernieuwende karakter van je product, dienst of kwaliteitenteam is een voorbeeld van een intern risico.

2. Solvabiliteit is onvoldoende

De verhouding van je eigen vermogen ten opzichte van het totaal benodigde vermogen is de solvabiliteit. Dit geeft aan of je onderneming op lange termijn de schulden kan voldoen. De solvabiliteit bereken je als volgt: (eigen vermogen / totaal vermogen) x 100% = solvabiliteit. Een bank verwacht meestal dat je als ondernemer minimaal 20% aan eigen vermogen inbrengt. In sommige, in de ogen van een financier meer risicovolle, branches is dit hoger, zoals in de horeca. Bedrijven die meededen aan de Financieringsmonitor hadden een gemiddelde solvabiliteit van 35%. Microbedrijven tot 10 werknemers hebben binnen de MKB de laagste solvabiliteit: gemiddeld 30%.

3. Onvoldoende onderpand of zekerheden

Een onderpand in de vorm van geld, rechten of goederen is een zekerheid. Als je niet aan je betalingsverplichtingen voldoet, kan een financier dit opeisen. Dit kunnen persoonlijke zekerheden zijn als hoofdelijke aansprakelijkheid, garantie via een persoon of pandstelling, de  (over)waarde van je woning, of borgstelling via een persoon of de overheid via Borgstelling MKB-kredieten.

Denk bij zakelijke zekerheden aan hypotheekrecht: het verpanden van je bedrijfspand, of het verpanden van inventaris als transportmiddelen en machines, debiteuren of voorraad. Een financier kent aan de zekerheden een waarde toe. Hoe onzekerder de toekomstige waarde (opbrengst) voor een financier, des te lager het percentage. Je kunt je voorstellen dat een bank of andere financier meer kan met een bijvoorbeeld een bedrijfsauto of een laptop dan met een incourante voorraad van je innovatieve paperclips die lastig te verkopen is.

4. Onvoldoende interesse

Geen interesse bij een financier lijkt in veel gevallen voor te komen als afwijzingsreden. Zorg dat je investeringsbehoefte en je financieringsaanvraag aansluiten bij de juiste vorm van financiering. De Gouden Balansregel is een hulpmiddel hierbij. Daarbij stem je de vorm van financiering zoveel mogelijk af op de looptijd van de activa, de bezittingen van de onderneming. Je financiert vaste activa, zoals inventaris, vooral met je eigen vermogen of lang vreemd vermogen. Vlottende activa, zoals voorraad, met kort vreemd vermogen. Voor een kortlopende financiering: klop aan bij een financier die dit biedt. Voor een werkkapitaal kijk je dus naar factoring, een rekening courant krediet of FinTech financiers.

Je oriënteert op leasing of een banklening voor langer lopende investeringen in bedrijfsmiddelen. Gaat het om risicovolle investeringen in een innovatief concept, check dan business angels en overheidsregelingen.

5. De kwaliteiten van de persoon en het team

De financier heeft onvoldoende vertrouwen in de capaciteiten van jou en je team, of je team mist kennis en vaardigheden. Je maakt je positie krachtiger als je hier van tevoren over nadenkt en aangeeft hoe je dit oplost. Denk bijvoorbeeld aan een adviseur of een mentor binnen je netwerk die wel over bepaalde kwaliteiten beschikt,  of aan een training of opleiding.

6. Het product of de dienst is niet overtuigend genoeg

De beschrijving van de marktkansen op basis van de behoeften van potentiële klanten en marktonderzoek wekt te weinig vertrouwen. Je product of dienst is niet genoeg gevalideerd in de markt, en de planning van gerealiseerde en toekomstige mijlpalen mist. Als je businessmodel toekomstbestendig is op de lange termijn, leg dan je concept voor aan een zeer kritisch publiek met het verzoek om het met geslepen messen te beoordelen.

7. Cijfers en data zijn niet compleet of niet overtuigend genoeg

Je kunt de compleetheid vooraf checken: vraag de financier welke data, begrotingen en cijfers diegene wil en lever deze aan. Je overtuigt een financier door je cijfers goed en uitgebreid te onderbouwen. Dit is maatwerk. De onderbouwing geldt voor iedere begroting in je financiële plan. Je onderbouwt je investeringsbegroting bijvoorbeeld zoveel mogelijk met bedragen die gebaseerd zijn op offertes of prijsopgaven. Gebruik je historische cijfers? Dan moet je je omzetprognoses voor groei realistisch onderbouwen in je exploitatiebegroting. Welke investeringen gaan op welke manier en in welke mate draag je bij aan de groei? Ga je bijvoorbeeld extra personeel aannemen en hoeveel omzet levert dit op?

Indien je weinig historische cijfers hebt, dan moet je de prognoses ook onderbouwen door te vertellen hoe je de groei gaat realiseren. Hoe concreter de link is tussen investering en omzet, hoe steviger de onderbouwing is. In welke ‘drivers’ ga je investeren en wat voor effect zullen zij opleveren? Uit je cijfers moet blijken dat je kunt voldoen aan de verplichtingen richting de financier en dus in staat bent zijn rente en aflossing te betalen.

8. Verkeerde benadering van investeerders

Hoe benader jij potentiële investeerders? Misschien denk jij dat je uniek bent (en dat ben je ook), maar veel investeerders krijgen per jaar honderden aanvragen en investeren daadwerkelijk maar in enkele bedrijven. Net als jij, willen zij hun tijd en geld efficiënt en effectief inzetten. Maak een goede afweging tussen de diverse soorten investeerders en vormen van financiering wanneer je investeerders benadert. Denk hierbij bijvoorbeeld aan Venture Capital Fondsen, business angels en crowdfunding.

Diverse financiers stellen verschillende eisen wanneer het aankomt op de benodigde informatie. Zo wil een FinTech bedrijf online cijfers ontvangen, en is een business angel geïnteresseerd in de persoonlijke profielen van jou en je team.

Houdt rekening met de doorlooptijd van een investeringsproces. Een FinTech financier geeft je binnen 24 uur de uitslag, maar het voorbereiden van een crowdfunding campagne kan je een paar maanden kosten. Met een business angel duurt het traject zomaar 6 tot 12 maanden vanaf de start van je zoektocht tot het ondertekenen van contracten.

9. Je aanvraag is niet compleet

Een financier kan de aanvraag inhoudelijk beoordelen wanneer je de informatie compleet hebt voordat je je aanvraag indient. Het is zonde als het stopt door een ‘vormfout’. Meldt het aan je financier wanneer je wacht op informatie, en stel af of hij de eerste batch documenten alvast wil ontvangen.

Lees ook onze andere interessante artikelen. Zoek je een antwoord op een vraag, of wil je graag advies? Neem dan contact met ons op.

Back To Top