skip to Main Content
Wanneer Heeft Je Werknemer Recht Op Bijzonder Verlof?

Wanneer heeft je werknemer recht op bijzonder verlof?

Een bruiloft, begrafenis, verhuizing of doktersbezoek. Je werknemer kan verschillende redenen hebben om verlof aan te vragen. De meeste vormen van verlof zijn met duidelijke regels in de wet vastgelegd. Dit geldt niet voor bijzonder verlof, ook wel buitengewoon verlof genoemd.

Wat is bijzonder verlof?

Bijzonder verlof staat dus niet in de wet. Wél kun je met jouw bedrijf verplicht zijn om bijzonder verlof te geven. Er zijn hierbij twee mogelijkheden:

Bijzonder verlof in je cao

Wanneer jouw bedrijf onder een verplichte cao valt, kun je in het cao-boekje precies nazoeken wanneer en hoelang je een werknemer verlof moet geven. Ook kun je hierin vinden wanneer je een verzoek om bijzonder verlof kunt weigeren.

De cao-partijen (werknemers en werkgevers) bepalen onderling in welke gevallen werknemers recht hebben op bijzonder verlof en wanneer niet. Ook maken ze hierin afspraken over loondoorbetaling bij bijzonder verlof.

Bijzonder verlof zonder cao

Het kan zijn dat er voor jouw bedrijf geen (verplichte) cao geldt. Wanneer dit het geval is, mag je hierover zelf afspraken met je werknemers. Deze afspraken leg je vervolgens vast in het personeelshandboek of de arbeidsovereenkomst. Maak de gemaakte afspraken zo concreet mogelijk, zodat hierover in de toekomst geen misverstanden kunnen ontstaan. Gebruik als startpunt de opsomming van soorten bijzonder verlof hieronder:

9 soorten bijzonder verlof:

Er bestaan verschillende soorten bijzonder verlof. Hieronder noteren we de belangrijkste soorten. Let erop dat je altijd in je eigen cao bekijkt of een verlofsoort ook geldt voor jouw bedrijf:

1. Ondertrouw

Wanneer een werknemer in ondertrouw gaat, dan heeft hij binnen de regeling meestal recht op één vrije dag.

2. Huwelijk

Gaat een werknemer trouwen? Voor deze gelegenheid krijgt een werknemer meestal twee tot vier dagen buitengewoon verlof. Let op: deze regel is ook van toepassing bij een geregistreerd partnerschap.

3. Huwelijk van familielid

Bij veel cao’s krijgt een werknemer één vrije dag bij het huwelijk van een familielid (1e of 2e graads). Voorwaarde is dat je werknemer aanwezig is bij de huwelijksplechtigheid. Let op: deze regel is ook van toepassing bij een geregistreerd partnerschap.

4. Overlijden

De regels bij overlijden zijn:

  • Vier dagen verlof bij echtgenoot/ partner, bloed- of aanverwanten in de eerste graad.
  • Twee dagen bij bloed- of aanverwanten in de tweede graad.
  • Eén dag bij bloed- en aanverwanten in de derde en vierde graad.

Graag geven we het advies om je hart te laten spreken en de regels niet al te strikt te hanteren. Laat zien dat je een goede werkgever bent en gun een werknemer zijn tijd. Let op: het kan zijn dat je werknemer recht heeft op calamiteitenverlof wanneer bijvoorbeeld een huisgenoot of direct familielid overlijdt en hij de enige is die nodige zaken rondom het overlijden kan regelen. Het calamiteitenverlof kan weer vervolgens overgaan in bijzonder verlof.

5. Jubilea

Bij feestelijke gelegenheden kan een werknemer recht hebben op bijzonder verlof. De regels hierbij zijn:

  • Eigen huwelijksjubileum (25 of 40 jaar): één vrije dag
  • Huwelijksjubileum ouders, schoonouders of pleegouders (25, 40, 50, 60 jaar): één vrije dag
  • Dienstjubileum: één tot drie dagen vrij, afhankelijk van het aantal jaren dat de werknemer in dienst is.

6. Verhuizing

De meeste cao’s hanteren twee vrije dagen voor een verhuizing.

7. Sollicitatie

Over het algemeen moet een werknemer voor een gepland sollicitatiegesprek zijn vakantie-uren opnemen. In sommige cao’s staat vermeld dat een sollicitatiegesprek wél onder de regeling voor bijzonder verlof valt. Controleer dus je eigen cao.

8. Doktersbezoek

In de meeste cao’s staat dat een werknemer een bezoek aan een (tand)arts zo veel mogelijk buiten werktijd moeten inplannen. Wanneer dit niet mogelijk is, komt het er in de praktijk vaak op neer dat de werknemer alsnog bijzonder verlof mag opnemen. Let op: zwangere werknemers hebben ten aller tijde het recht om onder werktijd een afspraak te maken voor een zwangerschapscontrole. In dit geval moet je als werkgever het loon doorbetalen voor zowel de duur van het onderzoek als de reistijd die hiervoor nodig is. Dit staat vast in de Arbeidstijdenwet.

9. Studie/ examen

Wanneer een werknemer een werk gerelateerde training of opleiding volgt en hiervoor een examen af moet leggen, dan is het gebruikelijk om verlof te geven voor de dag waarop het examen plaatsvindt. Als goede werkgever geef je ook de uren vrij die nodig zijn voor de studie.

Back To Top