skip to Main Content
RB Prinsjesdagspecial 2017

RB Prinsjesdagspecial 2017

“Dat Prinsjesdag dit jaar plaatsvindt in een tijd van kabinetsvorming betekent dat terughoudendheid geboden is bij het indienen van nieuwe voorstellen. Dat ontslaat de regering niet van de plicht te doen wat in het landsbelang is. Bijsturing is altijd nodig om in te kunnen spelen op actuele ontwikkelingen”, aldus de Koning in zijn troonrede. Op de derde dinsdag van september 2017 werden de Miljoenennota, de Rijksbegroting en het Belastingpakket voor 2018 aangeboden aan de Tweede Kamer.

Het Belastingpakket met fiscale maatregelen voor 2018 bestaat uit de volgende vier wetsvoorstellen:

1. Belastingplan 2018 (Kamerstuk 34785)

2. Overige fiscale maatregelen 2018 (Kamerstuk 34786)

3. Wetsvoorstel inhoudingsplicht houdstercoöperaties (Kamerstuk 34788)

4. Wet afschaffing btw- landbouwvrijstelling (Kamerstuk 34787)

Klik hier voor de gehele RB-special prinsjesdag.

Back To Top