skip to Main Content
Prinsjesdagspecial Van RB

Prinsjesdagspecial van RB

Afgelopen dinsdag zijn de Miljoenennota, de Rijksbegroting en het Belastingplan voor 2019 aan de Tweede Kamer aangeboden. In de bijgaande special zijn de belangrijkste fiscale voorstellen uit die stukken voor u samengevat.

Wij zullen de verdere behandeling van de voornemens uiteraard op de voet volgen en u op de hoogte houden. Met name het wat weggemoffelde voorstel inzake de verplichte afroming van schulden, boven de € 500.000, van de DGA aan de BV is aanleiding voor bijzondere aandacht. Pas in het voorjaar van 2019 zal dit voorstel (met beoogde werking per 2022) nader uit de doeken worden gedaan, zodat duidelijk wordt op welke situaties exact wordt gedoeld. Wij zullen dan de gevolgen voor u nader in kaart brengen en adviseren hoe zo nodig alvast te sturen.

Als het noodzakelijk of raadzaam is dat u maatregelen neemt naar aanleiding van de gepresenteerde plannen, zullen wij daarover contact met u opnemen natuurlijk. Wanneer u alvast vragen mocht hebben, dan horen wij dat vanzelf graag.

Klik hier voor de bijlage.

Back To Top