skip to Main Content

Pensioen voor zzp’ers

Als zelfstandig ondernemer heb je veel opties om pensioen op te bouwen. Maar de vraag is: welke kies je? Welke pensioenvorm voor jou geschikt is, hangt af van jouw persoonlijke fiscale en financiële situatie. En natuurlijk van jouw eigen wensen. In dit artikel lopen we de mogelijkheden met je door zodat je daarna een goede keuze kunt maken.

De opties zijn:

 • zelf sparen of je geld beleggen
 • fiscale oudedagsreserve
 • lijfrenteverzekering
 • banksparen
 • zzp pensioen

Zelf sparen of beleggen

Ben je goed in sparen en hou je per maand voldoende over om opzij te zetten? Dan is zelf sparen een optie voor jou. Je bent dan heel flexibel, als het je een maand niet lukt om geld opzij te zetten, is dat geen ramp. Maar toch heeft het zelf sparen voor je pensioen vooral nadelen. De verleiding om een deel van je opgebouwde vermogen al voor je pensioen te besteden kan groot zijn. Tegen de tijd dat je graag wilt stoppen met werken heb je dan misschien niet voldoende reserves. Ook loop je verschillende fiscale voordelen mis met deze constructie.

Wil je toch zelf sparen voor je pensioen? Dan raden wij je aan om een deel van je hypotheek af te lossen. Zo heb je later lagere maandlasten en je hebt vermogen in de vorm van je huis.

Fiscale oudedagsreserve

Heb jij als ondernemer winst uit onderneming? Dan mag je jaarlijks een bepaald bedrag boekhoudkundig reserveren. Over dit bedrag hoef je nu geen belasting te betalen. Je kunt dit geld gebruiken voor je oudedagsvoorziening. In een later stadium betaal je alsnog belasting over dit bedrag. Ideaal wanneer het je niet lukt om maandelijks te sparen voor je pensioen.

Heb je al een deel van je oudedagsreserve opgebouwd? Dan kun je er ook voor kiezen om dit geld over te maken naar een (geblokkeerde) bankspaarrekening. Dan kies je voor net wat meer zekerheid.

Voor het opbouwen van een fiscale oudedagsreserve (FOR) moet je aan een aantal voorwaarden voldoen:

 • je bent ondernemer voor de inkomstenbelasting
 • je voldoet aan het urencriterium voor zelfstandigen (1225 uur per jaar)
 • je hebt aan het begin van het kalenderjaar de AOW-leeftijd nog niet bereikt
 • je mag max. 9,44% van de winst toevoegen, er geldt een maximumdrag van €8775,-
 • je onderneming moet winst maken, bij verlies is toevoeging niet mogelijk
 • je totale oudedagsreserve mag niet hoger zijn dan het vermogen van je onderneming
 • je moet de stand van de opgebouwde reserve op je balans vermelden

Lijfrenteverzekering

Met de premie van een lijfrenteverzekering bouw je door het inleggen van privégeld een eindkapitaal op. Dit geld leg je maandelijks, jaarlijks of éénmalig in. Je kunt er voor kiezen om je inleg te laten beleggen. De hoogte van je uitkering is dan afhankelijk van de beleggingsresultaten. Heb je een aantoonbaar pensioentekort? Dan is de lijfrentepremie aftrekbaar van de inkomstenbelasting. Het inkomen en de pensioenaangroei van het voorgaande jaar is bepalend voor de berekening van je premie. Dit heet de jaarruimte. In 2018 geldt de volgende formule: (0,133 x premiegrondslag) – 6,27 x A – F – S.

Premiegrondslag

Je inkomensbestanddelen minus de AOW franchise vormen samen de premiegrondslag. Inkomensbestanddelen zijn bijvoorbeeld:

 • belastbaar loon
 • winst uit onderneming
 • belastbaar resultaat uit overige werkzaamheden
 • belastbare periodieke uitkeringen en verstrekkingen

Verstrekkingen zijn uitkeringen, maar dan niet in de vorm van geld. Denk aan het woongenot dat je ontvangt door het recht van vruchtgebruik. De premiegrondslag mag in 2018 niet meer dan €105.075 zijn. De AOW franchise is in 2018 €13.344.

Factor A

De factor A vind je terug op het Uniform Pensioenoverzicht dat je jaarlijks ontvangt van je pensioenfonds. Het staat voor de aangroei van een pensioenaanspraak van werknemers.

F: Netto toename FOR

Mensen die in loondienst werken, sparen voor hun pensioen. Maar als ondernemer heb je deze mogelijkheid niet. Speciaal voor ondernemers is er de FOR, de Fiscale oudedagsreserve. Als ondernemer kun je dankzij deze regeling 9,44% van de winst (maximaal €8775,- in 2018) reserveren voor je oude dag. De belastingdienst houdt de stand van deze reserve voor jou bij. Je vindt dit dan ook niet terug in je jaarrapport.

De jaarlijkse toename van de FOR wordt verrekend bij de jaarruimte. Daarom hoeven alleen ondernemers dit in te vullen, voor werknemers is deze regeling niet van toepassing.

S: Werknemers spaarregelingen

Het bedrag waarvoor je in het betreffende jaar je spaarloonrekening of premiespaarrekening hebt gedeblokkeerd voor de betaling van vrijwillige pensioenpremies, valt onder de werknemers spaarregelingen. Misschien ken je de spaarloonregeling, waarmee je met de jaarlijkse inleg extra pensioen opbouwt. Premiespaarregelingen zijn sinds 2003 afgeschaft. In 2012 zijn alle spaarloonregelingen vrijgegeven. In de praktijk komen deze spaarvormen voor je pensioen daarom nog nauwelijks voor.

De premiegrondslag mag niet uitkomen boven een bedrag van € 105.075.
Hiermee komt de maximale aftrek uit op een bedrag van 13,3% x (€ 105.075 – € 13.344) = € 12.200.

Als je als ondernemer winst uit onderneming hebt van € 40.000 per jaar, heb je in 2018 een premiegrondslag van € 26.656 (€ 40.000 -/- 13.344). Als je ergens anders geen pensioen hebt opgebouwd, bedraagt de jaarruimte € 3.545 (0,133 x € 26.656).
Als dit bedrag als premie voor een lijfrenteverzekering wordt betaald, dan kun je dit aftrekken voor de inkomstenbelasting.

Heb je de afgelopen 7 jaar je jaarruimte niet optimaal benut? Dan betekent dit dat je reseveringsruimte hebt. Je kunt over deze jaren alsnog lijfrentepremies of stortingen op een lijfrentespaarrekening betalen en die zijn dan aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. Heb je nog helemaal niets gereserveerd voor je oude dag? Dan is dit je kans om dit met terugwerkende kracht voor 7 jaar te doen.

Een lijfrenteverzekering betaalt uit na de afgesproken termijn. Maar het kan ook zijn dat je levenslang geld blijft opbouwen. De lijfrenteverzekering eindigt hoe dan ook wanneer de verzekerde komt te overlijden. Het opgebouwde kapitaal is dan voor de verzekeringsmaatschappij. Om te voorkomen dat je je geld verliest, kun je een contraverzekering afsluiten.

Banksparen

Banksparen is een veilige manier om aan je pensioen te bouwen. Je stort steeds een spaarbedrag op een geblokkeerde rekening bij een bank. Zo bouw je een eindkapitaal op.
Banksparen is in korte tijd enorm populair geworden onder zzp’ers. Dat komt door de negativiteit rondom woekerpolissen die de afgelopen jaren in het nieuws zijn geweest. Daarnaast blijkt uit meerdere onderzoeken dat banksparen meer eindkapitaal oplevert dan lijfrenteverzekeringen. Ook is de rente meestal hoger dan op een gewone spaarrekening doordat het langere tijd vast staat. Het geld op een bankspaarrekening staat vast tot een vooraf afgesproken datum. Je kunt dus niet in de verleiding komen om alvast geld van je pensioen te gebruiken.

Heb je een aantoonbaar pensioentekort? Dan is ook een storting op een geblokkeerde bankspaarrekening aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. De formules voor een lijfrenteverzekering zijn ook hier van toepassing, je rekent dus met dezelfde jaarruimte en reserveringsruimte.

Een levenslange uitkering is bij banksparen niet mogelijk. Dat is het grote verschil met een lijfrenteverzekering, waarbij dit wel mogelijk is. Dit noemen verzekeraars het ‘langlevenrisico’. De verzekeraar draagt dan het financiële risico van lang leven. Na de einddatum van de bankspaarperiode wordt er geld uitgekeerd tot er geen saldo meer op de rekening staat. Nu ligt het langlevenrisico dus bij jou als ondernemer.

ZZP Pensioen

Om zzp’ers meer mogelijkheden te geven tot het opbouwen van pensioen is in 2015 het ZZP Pensioen in het leven geroepen. Het ZZP Pensioen is een combinatie tussen een lijfrenteverzekering en banksparen. De inleg wordt gestort op een eigen beleggingsrekening waarmee je kapitaal opbouwt, net als bij een lijfrenteverzekering. De inleg is flexibel binnen de fiscale voorwaarden, je gebruikt hier dezelfde formule als voor de lijfrenteverzekering. Het ZZP Pensioen is niet alleen een goede voorziening voor je oude dag, het opgebouwde vermogen staat ook tot je beschikking wanneer je langdurig arbeidsongeschikt raakt.

Soms lukt het ondernemen niet zoals je gehoopt had. In het ergste geval kom je dan in de bijstand terecht. Het pensioengeld van je ZZP Pensioen wordt dan niet meegenomen in de vermogenstoets. Dat is een groot voordeel in de vergelijking met andere pensioenopties.

Bovendien kun je in tegenstelling tot banksparen wel kiezen voor een levenslange uitkering. Je krijgt dan een pensioen tot je komt te overlijden. De pensioenuitkering is daarna voor je partner. Voor de optie tot een levenslange uitkering betaal je wel een prijs. Het maandelijkse bedrag dat je ontvangt is lager dan een tijdelijke uitkering. Je betaalt een risicopremie, omdat je mogelijk heel oud wordt, het langlevenrisico.

Conclusie

Als zzp’er zijn er heel wat mogelijkheden om je pensioen op te bouwen. Het hangt maar net van je wensen af. Daarbij zijn je financiële en fiscale situatie natuurlijk leidend.

Back To Top