skip to Main Content
Pensioen In Eigen Beheer: Koop Dit Vóór 1 Januari 2020 Af

Pensioen in eigen beheer: koop dit vóór 1 januari 2020 af

Wanneer jij als DGA nog pensioen in eigen beheer hebt, is het verstandig om je af te kopen of om te zetten in een oudedagsverplichting. Vanaf 2020 kan dit namelijk niet meer zo voordelig. In dit artikel vertel ik jou precies waar je op moet letten.

Dit is het laatste jaar waarin een DGA nog een fiscale korting bij de afkoop van zijn pensioen in beheer (PEB) mag toepassen. Jij mag namelijk in 2019, op de belaste afkoopwaarde, een vermindering toepassen van 19,5% van de balanswaarde van de corresponderende verplichting bij de pensioen-B.V. Daarbij geldt dat de fiscale balanswaarde hoogstens gelijk is aan de waarde van de verplichting aan het einde van het boekjaar dat in 2015 eindigde.

Alternatief: omzetting in oudedagsverplichting

Wanneer jij jouw pensioen in eigen beheer niet wilt afkopen, kun jij als alternatief besluiten om dit pensioen om te zetten in een oudedagsverplichting (ODV). In 2020 komt deze mogelijkheid te vervallen. Heb jij jouw pensioen in eigen beheer eenmaal omgezet in een ODV, dan moet je voor het oprenten in beginsel de marktrente (0,269% in 2019) hanteren.

Overigens kan jij als DGA jouw pensioen in eigen beheer alleen afkopen of omzetten in een ODV met toestemming van jouw (ex-)partner. Jij moet jouw voornemen om je PEB af te kopen of om te zetten dus eerst bespreken met jouw (ex-)partner.

Heb jij na het lezen van dit artikel nog vragen over hoe jij jouw pensioen in eigen beheer afkoopt? Onze specialisten staan voor jou klaar.  

Back To Top