skip to Main Content

Pensioen eigen beheer

Duidelijk was dat de wetgever af wil van dit PEB. Er bestond echter nog enige onduidelijkheid over de fiscale voorwaarden waaronder het PEB kan worden afgewikkeld. De Eerste Kamer blijkt nu ook akkoord met de voorstellen.

Wet uitfasering PEB en novelle aangenomen
De Eerste Kamer heeft op 7 maart 2017 namelijk de Wet uitfasering PEB en de novelle aangenomen. De datum van inwerkingtreding is afhankelijk van de datum van plaatsing in het Staatsblad. Wij gaan ervan uit dat de wet op 1 april 2017 in werking treedt.

Wat (niet) te doen?
Wij adviseren u alvast om vóór 1 april 2017 nog geen onvoorwaardelijke overeenkomst van afkoop of omzetting in een oudedagsverplichting te tekenen. Op basis van de huidige wet volgt dan immers een wettelijke sanctie en kan inkomstenbelasting en revisierente verschuldigd zijn over de commerciële waarde van de pensioenverplichting.

Stopzetten pensioenopbouw
Vanaf 1 april 2017 kwalificeert het eigenbeheerlichaam niet meer als toegestane verzekeraar op basis van de wet. Er wordt nog een coulancetermijn van drie maanden gegeven. Dit betekent dat uiterlijk vóór 1 juli 2017 de pensioenopbouw in eigen beheer moet zijn beëindigd. In veel gevallen is deze opbouw reeds beëindigd.

Vervolg
Nu de uitfasering definitief doorgaat, kunt u verder met uw besluitvorming inzake het PEB. Afkopen (met korting), omzetten in een oudedagsverplichting dan wel handhaven en afwikkeling van de voorziening zonder verdere opbouw.

Indien u een voorziening PEB heeft, zullen wij binnenkort contact opnemen om met u af te stemmen hoe verder te handelen. Bij de vastlegging van de formaliteiten aangaande uw besluitvorming en de afwikkeling jegens de Belastingdienst kunnen wij behulpzaam zijn.

Mocht u alvast vragen hebben, dan kunt u natuurlijk direct contact met ons opnemen.

Back To Top