skip to Main Content
Parkeerkosten Tijdens Werktijd: Wie Betaalt Hiervoor?

Parkeerkosten tijdens werktijd: wie betaalt hiervoor?

Je wilt als werkgever natuurlijk dat je werknemers zo min mogelijk eigen kosten maken om hun werk goed te kunnen doen. Maar welke regels gelden er eigenlijk met betrekking tot parkeerkosten? Kun je deze als werkgever zomaar vergoeden, verstrekken of ter beschikking stellen? Dit hangt af van de vraag of de werknemer met zijn eigen auto of met die van de zaak parkeert.

Parkeren met een eigen auto

Een werkgever mag parkeergelegenheid onbelast ter beschikking stellen wanneer de parkeergelegenheid zich op de werkplek bevindt. Dit valt onder de ‘nihilwaardering’ en gaat dus niet ten koste van de vrije ruimte.

We spreken van een werkplek wanneer aan de volgende twee voorwaarden wordt voldaan:

  1. De werknemer verricht arbeid op deze werkplek. Het begrip ‘werkplek’ kan dus heel ruim worden opgevat. Ook wanneer de werknemer in zijn auto op de parkeerplek van het bedrijfsterrein werk verricht, valt dit onder het begrip werkplek.
  2. De werkgever is arboverantwoordelijk voor de betreffende werkplek.

Wat is arboverantwoordelijkheid?

Een werkgever is wettelijk arboverantwoordelijk voor een parkeergelegenheid als hij hier een zorgplicht voor heeft in de zin van artikel 7:658 van het Burgerlijk Wetboek. Deze zorgplicht dient omschreven te zijn in een arboplan of risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E).

Wanneer er door nalatigheid van de werkgever bijvoorbeeld schade ontstaat aan de auto van een werknemer, kan de werknemer zijn werkgever met succes aansprakelijk stellen.

Parkeerkosten op het bedrijfsterrein van de werkgever

Een parkeergelegenheid op het bedrijfsterrein van een werkgever voldoet aan de bovenstaande twee voorwaarden voor een werkplek. In dit geval geldt er dus een nihilwaardering. De werkgever kan deze parkeergelegenheid daarom onbelast ter beschikking stellen.

Parkeerkosten buiten het bedrijfsterrein van de werkgever

Parkeert de werknemer niet op de parkeerplaats of in de parkeergarage op het bedrijfsterrein van de werkgever? Dan dient nagegaan te worden of de werkgever voor de parkeergelegenheid arboverantwoordelijk is. Wanneer dat het geval is, dan geldt er tevens een nihilwaardering zodra de werknemer zijn auto daar parkeert om vervolgens arbeid te kunnen verrichten. Ook dan mag de werkgever deze parkeerkosten dus onbelast vergoeden.

Wanneer de werkgever níét arboverantwoordelijk is voor de parkeergelegenheid, dan vallen de parkeerkosten onder het loon van de werknemer voor zover dit loon samen met een kilometervergoeding hoger is dan € 0,19 per kilometer. De werkgever mag dit loon vervolgens aanwijzen als eindheffingsloon.

Parkeerkosten bij de eigen woning van de werknemer

De woning van de werknemer valt niet onder het begrip werkplek. Het vergoeden, verstrekken of ter beschikking stellen van parkeergelegenheid bij de woning van de werknemer is daarom altijd belast. De werkgever mag dit loon aanwijzen als eindheffingsloon.

Parkeren met een auto van de zaak

Wanneer een werkgever parkeerkosten vergoedt of parkeergelegenheid ter beschikking stelt aan een werknemer met een auto van de zaak, dan is er sprake van intermediaire kosten. Deze kosten zijn geen loon voor de werknemer en dit mag daarom onbelast worden gelaten.

Parkeerkosten bij de eigen woning van de werknemer

Heeft een medewerker geen eigen parkeerplaats bij zijn huis en heeft hij voor de auto van de zaak dus een parkeervergunning nodig? Dan zijn ook dit intermediaire kosten, mits deze parkeergelegenheid uitsluitend gebruikt wordt door de auto van de zaak.

Wil de werknemer deze parkeergelegenheid ook voor andere vervoermiddelen gebruiken, dan is het vergoeden, verstrekken of ter beschikking stellen van deze parkeergelegenheid loon voor de werknemer. De werkgever mag dit loon altijd aanwijzen als eindheffingsloon.

Of parkeerkosten dus onbelast vergoed, verstrekt of ter beschikking gesteld mogen worden hangt dus af van de vraag of het om een eigen auto of om een auto van de zaak gaat. Heb je hier nog verdere vragen over? Neem dan gerust contact op met vhm | abc. Ik help je graag!

Groet,
Maura

Back To Top