skip to Main Content

Motiveer jouw mensen met een prestatieloon!

Natuurlijk bied jij jouw mensen als verantwoorde ondernemer een goed salaris. Uiteindelijk is dat voor de meeste mensen toch een deel van de incentive om ergens te gaan werken. Daarnaast kun je er afhankelijk van jouw soort bedrijfsvoering voor kiezen om mensen een extra motivatie te bieden in de vorm van een prestatieloon. Welke keuzes je hebt lees je hieronder.

Bonus

Een bonus is een financiële beloning bovenop het basissalaris. Deze kun je achteraf bepalen na een goede periode, of je kunt vooraf een doel of prestatie afspreken. In beide gevallen motiveer je de werknemer door te laten zien dat goed werk extra beloond wordt. Veel werkgevers kiezen voor een jaarlijkse bonus. Uiteraard hoeft een bonus niet aan slechts 1 werknemer te worden toegekend. Ook team efforts kunnen op deze manier gestimuleerd worden.

Voorbeeld: het gehele salesteam heeft over 2018 9% beter gescoord dan vorig jaar en ontvangt daarvoor een eindejaar bonus van 700 euro.

Variabel loon

Hierbij wordt een extra percentage van het vaste basisloon gekoppeld aan een bepaalde prestatie. Tijdens beoordelings- of functioneringsgesprekken kun je het percentage van de verhoging vaststellen. Percentages tussen 2 en 10 procent zijn gangbaar.

Voorbeeld: een werknemer op de helpdesk lost een maand lang bovengemiddeld veel cases op en ontvangt daarvoor 3% extra salaris.

Belangrijk: Tenzij jouw werknemer daarmee akkoord gaat, mag je geen negatieve percentages instellen en mag het basisloon niet onder het wettelijke basisloon komen.

Provisie

Provisie is eigenlijk een variabele bonus die meebeweegt met de prestatie van de werknemer. Die prestaties moeten voor zo’n beloning wel duidelijk te meten zijn.

Voorbeeld: Carlos verkoopt een auto ter waarde van 20.000 euro en ontvangt daarvoor 200 euro provisie. Verkoop hij de volgende dag een auto van 30.000 euro, dan ontvangt Carlos 300 euro.

Hier geldt dezelfde voorschrift als bij het variabele loon: het salaris mag nooit lager zijn dan wettelijk is afgesproken en loon inhouden bij slechte prestaties mag alleen als je dat afspreekt met de werknemer(s).

Soms wordt de term ‘provisie’ ook gebruikt voor het uitkeren van een deel van de totale winst of omzet.

Loonsverhoging

Een meer structurele vorm van beloning is natuurlijk een loonsverhoging. Hiermee spreek je als werkgever in feite een groot vertrouwen in de werknemer uit. Vaak wordt gekozen voor een loonsverhoging rond de jaarwisseling of om het halfjaar. Bij de overgang naar een nieuw contract, bij promotie, of wanneer de taken en verantwoordelijkheden van de werknemer groeien is loonsverhoging ook een optie.

Voorbeeld: Bert heeft de afgelopen 6 maanden bewezen veel taken van zijn superieuren succesvol te kunnen overnemen. Vanaf nu krijgt hij 180 euro meer per maand.

In sommige situaties zijn periodieke loonsverhogingen verplicht. Controleer vóór elke 1 januari en 1 juli de cao.

Winstdeling

Bij winstdeling profiteren alle werknemers van het behaalde succes. De percentages, bedragen, of het gaat over omzet of winst, en over welke periode mag je zelf bepalen. Wanneer jouw personeel weet dat ze met hun inzet bijdragen aan hun eigen belang en dat van iedereen om hen heen raken ze snel gemotiveerd.

Voorbeeld: Jouw bedrijf heeft dit kwartaal een winst behaald van 10.000 euro. Je werknemers ontvangen allemaal, zoals afgesproken, 1 procent van de winst: 100 euro.

Pas op: Bereken vooraf exact het spectrum van beloning dat je mogelijk moet uitkeren. Als je het voorbeeld hierboven volgt en je hebt 100 werknemers sta je direct weer op nul!

Cadeau

Een beloning hoeft echt niet altijd geld te zijn. Je kunt jouw waardering als werkgever ook tonen door je personeel persoonlijke en gemeende attenties of cadeaus te geven. Denk aan het kerstpakket. Door een kleine attentie kun je ook werknemers motiveren die het even wat lastiger hebben.

Voorbeeld: Ans is na haar ziekte weer een maand volledig aan het werk. Je geeft haar een grote bos bloemen en een boekebon.

Tip: De meeste cadeaus vallen onder de werkkostenregeling. Maak hier gebruik van!

Back To Top