skip to Main Content
3 Vragen En Antwoorden Over Leaseauto’s Tijdens De Coronacrisis

3 vragen en antwoorden over leaseauto’s tijdens de coronacrisis

De coronacrisis is nog in volle gang en de afgelopen maanden is er heel wat veranderd voor zowel werknemer als werkgever. Veel medewerkers zullen in deze tijd meer privé gebruik maken van de middelen die door de werkgever beschikbaar worden gesteld óf maken er juist nog maar weinig of geen gebruik meer van. Denk aan het gebruik van de leaseauto. Maar hoe werkt dat dan belastingtechnisch? Hieronder zal ik 3 vragen met betrekking tot het gebruik van leaseauto’s tijdens de coronacrisis beantwoorden.

1. De leaseauto’s van mijn werknemers staan door de coronacrisis al een tijdje stil. Om technische problemen te voorkomen, wil ik hen vragen af en toe een rit te maken. Geldt dit dan als zakelijk gebruik?

Dit geldt inderdaad als zakelijk gebruik, mits er aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:

  • De werkgever geeft opdracht voor deze rit.
  • De werkgever kan aantonen dat er zakelijke redenen voor zijn.
  • De werknemer neemt deze rit op in de kilometeradministratie.

2. Normaalgesproken pas ik de ‘achter het hek’-regeling toe voor leaseauto’s. Nu staan de leaseauto’s allemaal bij de medewerkers thuis. Wat heeft dit voor gevolgen voor de fiscale bijtelling?

Wanneer een medewerker een leaseauto mee naar huis neemt, is deze leaseauto aan hem of haar ter beschikking gesteld. Wanneer een werknemer vervolgens binnen een kalenderjaar meer dan 500 privékilometers met deze auto rijdt, dan dient er een bepaald bedrag te worden opgeteld bij het belastbare loon van deze werknemer.

Rijdt de werknemer minder dan 500 kilometer privé? Dan hoeft er dus geen bedrag bij het belastbare loon te worden opgeteld, maar dient de werknemer wel aan te kunnen tonen dat hij of zij inderdaad minder dan 500 kilometer privé heeft gereden. Dit kan bijvoorbeeld door middel van een sluitende rittenregistratie en een verklaring ‘geen privégebruik auto‘.

Zodra een auto slechts een deel van een kalenderjaar bij de werknemer thuis ter beschikking staat, dan dient voor die betreffende periode uitgerekend te worden hoeveel kilometers er privé gereden mag worden. Afhankelijk daarvan moet worden bepaald of er wel of geen bedrag opgeteld dient te worden bij het belastbare loon van de werknemer.

3. Mijn werknemers hebben de aan hen ter beschikking gestelde leaseauto’s vrijwillig ingeleverd, omdat deze tijdens de coronacrisis niet meer nodig zijn. Hoe zit het in dit geval met de fiscale bijtelling?

Wanneer een leaseauto achter het hek of in een afgesloten garage staat, is de auto niet meer ter beschikking gesteld aan de werknemer. Voor de betreffende periode hoeft er in de aangifte loonheffingen dan ook geen bedrag opgeteld te worden bij het belastbare loon van de werknemer voor het privégebruik van de auto.

Opmerking: dit is niet van toepassing op een bv en haar directeur-grootaandeelhouder(dga). Een dga kan namelijk altijd gebruik blijven maken van de auto.

Als jouw medewerkers gebruik maken van een leaseauto, is het goed om hier tijdens de coronacrisis duidelijke afspraken over te maken. Zo weet zowel jij als de werknemer waar hij of zij financieel gezien aan toe is. Heb je hulp nodig bij het maken van deze afspraken óf bij het doen van de aangifte loonheffingen? Neem dan gerust contact met mij op. Ik help je graag verder.

Groet,
Maura

Back To Top