skip to Main Content
Kerstpakketten Verwerken In Je Administratie

Kerstpakketten verwerken in je administratie

Kerst staat voor de deur en dat gaat gepaard met een mooi kerstpakket. Maar hoe werkt de verwerking van een kerstpakket eigenlijk voor de administratie? Een werkgever moet de waarde van de kerstpakketten op de juiste manier opnemen in de administratie indien hij deze uitdeelt. Wanneer hij dit niet doet wordt het kerstgeschenk een stuk minder zalig. 

Indien jouw organisatie een kerstpakket uitdeelt aan werknemers, is het niet de bedoeling dat de waarde van zo’n pakket wordt geteld bij het belaste loon van de werknemer. Hij betaalt er dan uiteindelijk zelf inkomstenbelasting en premie volksverzekeringen over. De werkgever moet de kerstpakketten als eindheffingsloon aanwijzen en onderbrengen in de vrije ruimte om de pakketten onbelast te laten. Dit is ook gunstig voor de organisatie: over de waarde van de pakketten zijn dan geen werkgeverslasten verschuldigd.

Kerstpakket wordt nieuwjaarspakket

Heeft jouw organisatie in 2018 al aardig wat verstrekkingen en vergoedingen in de vrije ruimte ondergebracht? Dan kan de grens van de fiscale loonsom (1,2%) akelig dicht in de buurt komen of zelfs al overschreden zijn. Het kan in dat geval aantrekkelijk zijn om een nieuwjaarsgeschenk uit te delen in plaats van een kerstpakket. Het tijdvak waarin het in de loonaangifte opgenomen moet worden, wordt namelijk bepaalt door het moment waarop de werknemers hun pakket ontvangen. Het feestelijke geschenk kan in de vrije ruimte van 2019 ondergebracht worden door het over de jaarwisseling heen te tillen. Als werkgever vermijdt je zo 80% eindheffing over de overschrijding van de vrije ruimte van 2018.

Eindheffing voor geschenken aan derden

Het is gebruikelijk dat jouw organisatie de eindheffing voor haar rekening neemt wanneer de freelancers en uitzendkrachten binnen jouw organisatie hetzelfde kerstpakket krijgen. De waarde van het geschenk is van belang voor het berekenen van de eindheffing voor geschenken aan derden.

  • Wanneer de waarde van het geschenk niet meer dan €136 euro is, geldt een eindheffingstarief van 45%.
  • Wanneer de waarde hoger is dan €136 euro, dan is over de volledige waarde van het geschenk 75% eindheffing verschuldigd; dus niet alleen over het deel boven de €136 euro.

Het bedrag van de eindheffing moet in de loonaangifte worden vermeld in de rubriek ‘eindheffing publiekrechtelijke uitkeringen en tijdelijke knelpunten van ernstige aard’. Bovendien moet jouw organisatie de freelancer of uitzendkracht laten weten dat de eindheffing al is verwerkt.

Heb je een specifieke vraag of wil je graag advies? Neem gerust contact op met vhm | abc. 

Back To Top