skip to Main Content
Coronacrisis: Kan Ik De Huurbetaling Van Mijn Bedrijfspand Tijdelijk Stopzetten?

Coronacrisis: kan ik de huurbetaling van mijn bedrijfspand tijdelijk stopzetten?

Op dit moment werkt een groot deel van Nederland thuis en daardoor staan veel bedrijfspanden leeg. Omdat veel ondernemers het financieel zwaar hebben tijdens de coronacrisis, vragen velen zich af of het echt noodzakelijk is om de volledige huur door te blijven betalen terwijl ze geen gebruik maken van het bedrijfspand. In dit artikel ga ik hier graag op in.

Ook verhuurders hebben financiële verplichtingen en kunnen daardoor vaak niet zomaar akkoord gaan met bijvoorbeeld uitstel van betaling. Raadpleeg altijd eerst de huurovereenkomst om uit te zoeken wat er is afgesproken over het niet tijdig (kunnen) betalen van het overeengekomen huurbedrag. Naast de afspraken in de huurovereenkomst, zijn er ook wetten en (nieuwe) regelingen die van toepassing zijn op het huren (en verhuren) van een bedrijfspand. Over het algemeen geldt dat een huurder niet eenzijdig kan besluiten om de voorwaarden van de huurovereenkomst te wijzigen, ook niet tijdens een crisis. Wanneer huurder en verhuurder, in deze uitzonderlijke situatie, overeenkomen dat er een tijdelijke oplossing nodig is om zoveel mogelijk problemen te voorkomen, kun je denken aan onderstaande mogelijke afspraken:

Uitstel van betaling

De huur hoeft tot een bepaalde datum niet te worden betaald. De huurder dient de huur van het bedrijfspand echter op een later moment alsnog te betalen.

Tijdelijke huurverlaging

Hiervoor zijn verschillende opties:

• Huur ter hoogte van de draagkracht van de huurder.

• Huur ter hoogte van de (huidige) maandlasten van de verhuurder. We zien bijvoorbeeld dat banken tijdelijk uitstel van aflossing verlenen. In dat geval zijn de kosten van de verhuurder tijdelijk lager en kan de verhuurder gemakkelijker meewerken aan tijdelijke maatregelen.

• Huur ter hoogte van de helft van de laatst geldende huur, zodat het risico verdeeld wordt.

(Bank)garantie inroepen

In veel gevallen is er sprake van een bankgarantie of waarborgsom ter hoogte van drie maanden huur. De partijen kunnen overeenkomen dat de verhuurder de garantie nu inroept en dat de huurder binnen een bepaalde termijn een nieuwe bankgarantie moet stellen of waarborgsom moet storten.

Onderverhuur

Wanneer de verhuurder hier toestemming voor geeft, kun je de ruimte in het bedrijfspand tijdelijk onderverhuren. Denk aan tijdelijke verhuur als opslagruimte voor winkels en supermarkten of voor gebruik door maatschappelijke functies.

Kortere betaaltermijnen

Wanneer de huurder normaal gesproken per kwartaal betaalt, zou dat nu kunnen worden aangepast naar ‘per maand’. Op deze manier worden de kosten wat gespreid. Hetzelfde geldt voor een betaling per maand, die aangepast kan worden naar een betaling per week.

Voortijdige huurbeëindiging

Normaal gesproken dient de huur de volledige contractuele looptijd te worden betaald. Wanneer een huurder nu door corona failliet is geraakt, kan het huurcontract zonder schadevergoedingsplicht door de huurder worden beëindigd.

Vrijstelling van de exploitatieverplichting

Doorgaans dient de huurder het bedrijfspand dat hij huurt gedurende de contractperiode te blijven gebruiken. Door het vrijstellen van een exploitatieverplichting, kan de huurder (met zijn medewerkers) thuis gaan werken zonder een boete te hoeven betalen.

Er zijn dus voldoende opties om de huurlasten draaglijker te maken. Zorg er wel voor dat hier altijd duidelijke afspraken over worden gemaakt waar beide partijen zich in kunnen vinden. Heb je nog vragen? Neem dan gerust contact met me op.

Groet, Maura

Back To Top