skip to Main Content

Hoe werkt het Tijdspaarfonds Bouw en Infra?

Als werkgever in de bouw heb je te maken met het Tijdspaarfonds Bouw en Infra. Wil je weten wat deze regeling precies inhoudt en hoe je hier als ondernemer mee om moet gaan? In dit artikel vind je de belangrijkste punten op een rijtje.

Bijna alle bedrijven in de bouw hebben te maken met het Tijdspaarfonds Bouw en Infra. Dat komt omdat dit een bedrijfstakeigen regeling is in de CAO Bouw en Infra. Het Tijdspaarfonds Bouw en Infra is sinds 2006 de opvolger van het Vakantiefonds. De bijdragen aan het Tijdspaarfonds zijn deel van je directe loonkosten. Juist daarom is het zo belangrijk dat je als werkgever alle feiten rondom het Tijdspaarfonds Bouw en Infra kent.

Individueel budget voor iedere werknemer

Iedere werknemer in de bouw bouwt een individueel budget op. Als werkgever in de bouw draag jij maandelijks of per vier weken geld af voor het Tijdspaarfonds.

Het Tijdspaarfonds bestaat uit drie onderdelen.

1. Dagen (D)

De roostervrije dagen en kortverzuimdagen.

2. Vakantietoeslag (VT)

Dit is de 8% vakantietoeslag waar iedere werknemer in Nederland recht op heeft.

3. Duurzame inzetbaarheid (DI)

Het gaat hier om: vervallen scholingsdagen, de levensloopbijdrage en het budget afbouw seniorendagen en verminderen cao-fondsen.

Tip: Als werkgever kun je naast het verplichte individuele budget ook deelnemen aan een spaarurenregeling. De geldwaarde van overuren en reisuren die je werknemers maken stort je dan vrijwillig in het Tijdspaarfonds.

Het nut van het Tijdspaarfonds Bouw en Infra

Het Tijdspaarfonds Bouw en Infra geeft werkgevers en werknemers veel flexibiliteit. Zo kan een werknemer kiezen tussen tijd voor geld of geld voor tijd. Een deel van de opgebouwde tegoeden uit het fonds zijn voor werknemers opneembaar als vrije dagen of als geld.

Iedere werknemer heeft hiervoor een individuele rekening bij het Tijdspaarfonds. Deze rekening gebruikt hij of zij om vrije tijd te ruilen voor geld. Maar de werknemer kan hier op een later tijdstip ook weer vrije tijd voor terugkopen. Kiest jouw werknemer ervoor om een aantal dagen niet als vrije tijd op te nemen? Dan kun jij hem of haar op meer productiedagen inzetten dan gepland. Zo profiteren jullie beide van de mogelijkheden van het fonds.

Voor wie is het Tijdspaarfonds Bouw en Infra?

Het Tijdpaarfonds is er voor iedereen die werkt in de bouwsector. Voor bouwplaatswerknemers is deelname aan het Tijdspaarfonds verplicht. Daarom moet je als werkgever voor deze werknemers altijd bijdragen aan het fonds.

UTA-werknemers hebben keuze voor het Tijdspaarfonds

UTA-werknemers hebben de vrije keuze of ze meedoen aan het Tijdspaarfonds. De UTA-werknemers, zij doen het Uitvoerend Technisch Administratief werk, hebben hiervoor toestemming nodig van jou als werkgever. Doet een UTA-werknemer niet mee aan het Tijdspaarfonds? Dan ben je als werkgever verplicht om het individuele budget maandelijks te betalen, opgeteld bij hun salaris.

Geld opnemen uit het Tijdspaarfonds

Het Tijdspaarfonds geeft deelnemers veel vrijheid. Als er voldoende saldo opgebouwd is, kunnen werknemers op elk gewenst moment geld opnemen. Dit doen zij via hun persoonlijke rekening. De vakbond regelt dit voor bouwplaatswerknemers via het formulier ‘Verzoek uitbetalen Tijdspaarfonds’. UTA-werknemers regelen de betaling zelf via Mijn Tijdsparen op de website van het Tijdspaarfonds. Het vakantiegeld wordt voor beide groepen jaarlijks in mei uitbetaald. Daarnaast ontvangen zij dan het eventuele restant van het opgebouwde tegoed.

Let op: Ook uitzendkrachten kunnen, onder bepaalde voorwaarden, deelnemen aan het Tijdspaarfonds Bouw en Infra.

Hoe werkt het Tijdspaarfonds Bouw en Infra in de praktijk?

Het Tijdspaarfonds bestaat uit vier soorten saldo’s of tegoeden. Er zijn voor ieder saldo afzonderlijke rekenregels en bepalingen opgesteld.

1. Saldo Dagen

Als werkgever stort je het loon voor 10 roostervrije vakantiedagen, zoals verlofdagen of verzuimdagen in het Tijdspaarfonds voor bouwplaatswerknemers. Zo zorg je ervoor dat het salaris van de werknemer gelijk blijft als hij of zij een dag niet wil of kan werken. Voor UTA-werknemers gaat het om 5 roostervrije vakantiedagen. Daarnaast hebben beide groepen recht op 5 bovenwettelijke vakantiedagen en 3 kortverzuimdagen. Een werknemer krijgt hierbij de vrije keuze of hij 100% van dit loon in het fonds gestort wil krijgen of maar 55%. Kiest hij voor de laatste optie? Dan betaal je de overige 45% maandelijks uit bij het salaris.

2. Saldo Vakantietoeslag

Naast de vakantiedagen ben je ook verplicht om het vakantiegeld van een werknemer in het Tijdspaarfonds te storten. De vakantietoeslag is 8% van het loon van de bouwplaatswerknemer of UTA-werknemer. Ook nu kan de werknemer kiezen: 100% in het Tijdspaarfonds of 55% in het Tijdspaarfonds en de rest van het geld maandelijks opgeteld bij het salaris.

3. Saldo Duurzame Inzetbaarheid

Gezonde en gemotiveerde werknemers: dat is het doel van het Saldo Duurzame Inzetbaarheid. Dit bereik je door werknemers de ruimte te geven om extra verlofdagen te kopen, zeker als ze wat ouder worden. Maar ook het aanbieden van extra opleidingen naar keuze draagt hieraan bij.

4. Saldo Spaaruren

Het Saldo Spaaruren is de geldwaarde van de reisuren en overuren die jouw werknemers maken. Kies je ervoor om het spaarurenmodel toe te passen? Dan mag je bouwplaatswerknemers van 18 jaar of ouder verplichten om maximaal 80 spaaruren op te bouwen bij een fulltime dienstverband. Hierdoor heb je als werkgever de ruimte om pieken en dalen in je bedrijfsvoering op te vangen. Als er minder werk is, rooster je de werknemer ook minder vaak in. Voor deze uitgeroosterde dagen krijgt de werknemer dan het loon uit het Tijdspaarfonds.

Let op: Pas jij de kaderregeling toe? Dan mag je voor een bouwplaatswerknemer in de Infra een maximum van 160 spaaruren afspreken.

Tips

Meer weten over het Tijdspaarfonds Bouw en Infra? Kijk dan op de website van het Tijdspaarfonds. Hier vind je veel handige informatie voor werkgevers in de bouw. De volgende vragen worden hier zeker beantwoord:

  • Hoe maak ik saldo over naar het Tijdspaarfonds? Wat zijn de rekeningnummers en hoe ziet het betaalkenmerk eruit?
  • Het registratienummer van mijn werknemers, waarvoor heb ik dat nodig? Hoe kom ik daar aan en hoe lang duurt de verwerking van een registratie?
  • Hoe kan ik de werkgeversdesk bereiken bij vragen over het Tijdspaarfonds Bouw en Infra?
Back To Top