skip to Main Content
Hoe Gaan We Om Met Vakantiedagen?

Hoe gaan we om met vakantiedagen?

Wanneer we onszelf in het voorjaar collectief uit het laatste restje winter slepen, boeken we ook vaak bijna allemaal tegelijk onze zomervakantie. Maar hoe zit het eigenlijk met de wet- en regelgeving rondom vakantiedagen?

Iedereen heeft recht op vakantie om even goed op te laden en weer fris op de werkvloer te verschijnen. Maar liever niet allemaal op hetzelfde moment natuurlijk. Helaas hebben veel mensen ook te maken met schoolvakanties. Al met al is het elk jaar weer een flinke puzzel om de vakantieplanning voor elkaar te krijgen.

Wat is er in Nederland geregeld rondom vakanties? Welke rechten en plichten zijn er aan beide kanten (werknemer/ werkgever)?

Wettelijke vakantiedagen

Dat iedere werknemer vakantiedagen krijgt moge duidelijk zijn. Het aantal hangt af van het aantal uren dat iemand per week werkt. Een werknemer kan na een jaar werken aanspraak maken op vier keer het aantal uren dat hij per week werkt.

Bovenwettelijke vakantiedagen

Het is echter bij veel bedrijven gebruikelijk om meer vakantiedagen aan te bieden dan verplicht is bij wet. Afspraken over deze zogenaamde ‘bovenwettelijke’ vakantiedagen kunnen worden vastgelegd in een individueel arbeidscontract of in een cao.

Opbouw dagen tijdens ziekte

Als werknemers ziek zijn bouwen zij nog steeds vakantiedagen op. Over de opbouw van bovenwettelijke vakantiedagen kunnen andere afspraken staan in een arbeidscontract of eventuele verplichte cao.

Indienen vakantieaanvraag

Vakantieaanvragen moeten schriftelijk ingediend worden. Dat gebeurt met vakantiebriefjes en steeds vaker ook via een digitaal e-HRM-systeem. Wanneer de vakantie begint en hoe lang deze duurt bepaal je op basis van de wensen van de werknemer. Tenzij dat ernstige bezwaren of problemen opwerkt voor de hele organisatie. Als het honoreren van een verzoek om vakantie leidt tot een ernstige verstoring van de bedrijfsvoering en er eventueel ook een andere oplossing kan worden gevonden is hiervan sprake. Het is zaak om telkens de gevolgen voor het bedrijf af te zetten tegen de gevolgen van het niet inwilligen van het verzoek.

Beantwoord de vakantieaanvraag op tijd!

Let goed op dat je reageert binnen twee weken nadat de werknemer zijn wensen schriftelijk kenbaar heeft gemaakt. Meld je niet binnen die periode de bezwaren tegen het verzoek, dan wordt de vakantie toegekend zoals aangevraagd.

Ziek tijdens vakantie

Als een werknemer pech heeft en op vakantie ziek wordt, verliest hij de vakantiedagen waarop hij ziek is niet. Deze dagen worden namelijk gezien als ziektedagen. Spreek duidelijk met de betreffende werknemer af wanneer deze dagen later wel worden opgenomen.

Houdbaarheid vakantiedagen

Werknemers moeten wettelijke vakantiedagen opnemen binnen zes maanden na het opbouwjaar. Dat betekent dus dat wettelijke vakantiedagen die in 2018 werden opgebouwd op 1 juli 2019 vervallen, tenzij de werknemer niet redelijkerwijs op vakantie heeft kunnen gaan.

Heb jij vragen over vakantiedagen en deze regelgeving, neem dan gerust contact met een van onze adviseurs op.

Back To Top