skip to Main Content

Hoe financier jij jouw business?

De economie trekt aan, de beurzen stijgen weer, soms lijkt de sky weer de limit in de financiële wereld. Toch hebben veel ondernemers problemen bij het vinden van een passende vorm van financiering. Waar moet jij op letten wanneer je op zoek gaat naar een geldschieter?

Er zijn eindeloos veel manieren om jouw onderneming een financiële impuls te geven. Let bij het verkennen van de markt vooral op de volgende criteria:

 • Hoeveel geld heb je nodig?
 • Waarvoor heb je het nodig?
 • Welk risico wil de financier aangaan?
 • In hoeveel tijd en in wat voor termijnen wil je het geld terugbetalen?

Natuurlijk heeft elke onderneming een unieke vingerafdruk en is elke financiering anders. Subjectieve motivaties zoals de prijs, de mate van betrokkenheid van de financier, voorwaarden, en persoonlijke voorkeur laten we hier voorlopig echter voor wat ze zijn. Het gaat hier om bovenstaande criteria.

Voor een beter begrip van deze criteria leggen we eerst uit hoe eigen vermogen verschilt van vreemd vermogen.

Eigen vermogen

Financiering met eigen vermogen betekent met eigen geld of door de uitgave van aandelen in je onderneming. Dat laatste kan alleen als je een besloten vennootschap ofwel bv bent. In een bv zijn externe aandeelhouders mede-eigenaar van de onderneming. Je ruilt dus een deel van je bedrijf om voor financiering. Hiervoor moeten de toekomstige aandeelhouders wel vertrouwen hebben in de toekomst van jouw onderneming. Denk aan familie en vrienden, business angels, beurzen, participatiemaatschappijen, en Regionale Ontwikkelingsmaatschappijen (ROM).

Vreemd vermogen

Vreemd vermogen zijn de schulden die jij hebt gemaakt bij financiers. Het wordt ingedeeld in kort vreemd vermogen en lang vreemd vermogen. Kort vreemd vermogen betaal je binnen een jaar terug. Het wordt dan ook vaak gebruikt als werkkapitaal: voorraad, debiteuren en onderhanden werk.

Lang vreemd vermogen zijn schulden met een looptijd langer dan een jaar. Het wordt dan ook vaak gebruikt voor langetermijninvesteringen in bedrijfsmiddelen zoals machines, computers, inventaris, of vastgoed.

Lang vreemd vermogen wordt verstrekt door:

 • Familie en vrienden
 • Business angels
 • Banken
 • Qredits
 • Crowdfunding
 • Participatiemaatschappijen
 • Leasemaatschappijen
 • Factoringmaatschappijen
 • Kredietunies
 • Beurzen
 • Private debt funds
 • Leveranciers
 • Regionale Ontwikkelingsmaatschappijen (ROM).

Verdiep je altijd goed in de partij waarmee je in zee gaat. Vraag bij derden informatie op en raadpleeg bij twijfel toezichthoudende instanties zoals de Autoriteit Financiële Markt.

Subsidies en overheidsregelingen

Naast lenen van private partijen bestaan er ook de mogelijkheid een subsidie of overheidsregeling aan te vragen. Deze ondersteunen bij het aantrekken van zowel eigen vermogen als vreemd vermogen.

Hoe werken de criteria in de praktijk?

1.    Hoogte van het bedrag*

Afhankelijk van de hoogte van het bedrag zijn verschillende type geldverstrekkers beter geschikt dan andere. Hieronder sommen we grofweg op hoe je bepaalt waar je aanklopt.

 • Tot € 50.000: bank, microkrediet, Besluit Bijstand Zelfstandigen (startend ondernemer), crowdfunding, lening bij familie of vrienden, factoring of online krediet.
 • Van € 50.000 tot € 250.000: MKB-krediet, bank, Besluit Bijstand Zelfstandigen (gevestigd ondernemer), crowdfunding, kredietunie, business angels, familie en vrienden, via een Regionale Ontwikkelingsmaatschappij, factoring of online krediet.
 • Van € 250.000 tot € 500.000 – € 750.000: bank, crowdfunding, business angels, een Venture Capital fund, Seed-fund of een private debt fund.
 • Van € 500.000 tot € 750.000 – € 1.000.000: MKB-beurs NPEX (tot € 10.000.000), bank en een private debt fund.
 • Van € 1.000.000: participatiemaatschappijen, bank, en een private debt fund.
 • Van € 5.000.000: effectenbeurzen, banken, en private debt funds.

2. Waarin ga je investeren?

 • Werkkapitaal: bank, Besluit Bijstand Zelfstandigen, kredietunie, pinvoorschot, online krediet, Qredits, factoring, business angels.
 • Bedrijfsmiddelen: leasing, bank, Besluit Bijstand Zelfstandigen, crowdfunding, Qredits, kredietunies, business angels.
 • Innovatie en productontwikkeling: subsidies en overheidsregelingen, ROM, business angels, venture capital fund.

3. Wat is het risico voor de financier?

 • Risicomijdend: leverancierskrediet, crowdfunding, kredietunie, leasing, factoring, microkrediet, MKB-krediet, bank, Besluit Bijstand Zelfstandigen.
 • Beperkt risicodragend: familie en vrienden.
 • Hoog risico: eigen inbreng, business angels, beurzen, participatiemaatschappijen, private debt fund, ROM.

4. Wat is de looptijd van de financiering?

 • Korte looptijd (maximaal 1 jaar, werkkapitaal): rekening-courant bank, flexibel krediet (Qredits), factoring, leverancierskrediet, pinvoorschot, online krediet.
 • Middellange looptijd (ca. 1- 5 jaar, bedrijfsmiddelen, verbouwing): bank, Besluit Bijstand Zelfstandigen, kredietunie, leasing, familie en vrienden, private debt fund, business angels.
 • Lange looptijd (langer dan 5 jaar, onroerend goed): bank, hypothecair krediet (Qredits), hypotheekaanbieders.

Stapelfinanciering of financieringsmix

Je hebt ook de mogelijkheid om meerdere financieringsvormen te combineren. Dat noemen we stapelfinanciering of financieringsmix. Hierbij verbind je de juiste financieringsvorm met het juiste soort investering. Sommige financiers combineren ook verschillende soorten investeringen zoals bijvoorbeeld werkkapitaal en bedrijfsmiddelen.

Voor welke vorm van financiering je uiteindelijk ook kiest, het beschikken over de juiste informatie is essentieel. Verdiep je in de materie en laat offertes en voorstellen altijd door een neutrale partij of toezichthouder beoordelen.

Back To Top