skip to Main Content

Hoe bereken ik mijn btw-aangifte?

Bepalen welk btw-tarief jij aan jouw klanten ‘berekent’, doe je op basis van het soort business dat je hebt. In Nederland werken we net als in veel landen met verschillende tarieven voor verschillende diensten en goederen. Het meest algemene tarief is 21%. Voor sommige activiteiten of artikelen geldt echter een laag tarief van 6%, het 0% tarief, of een vrijsteling. In dit artikel komen de diverse tarieven aan bod. 

Waar moet een factuur met btw aan voldoen?

De belastingdienst is niet de meest flexibele organisatie als het aankomt op vormfouten. Let daarom goed op de volgende punten, ander riskeer je een boete van maximaal € 5.278-.

  • Zorg voor correcte naam-, adres- en woonplaatsgegevens van leverancier en afnemer.
  • Check de datum.
  • Controleer jouw btw-identificatienummer en kvk-nummer.
  • Omschrijf de kwantiteit en het soort dienst of goederen dat je hebt geleverd.
  • Vermeld voorschotten en kortingen.
  • Vermeld het btw-percentage en de absolute hoeveelheid btw (het btw-bedrag).
  • Vermeld het btw-identificatienummer van de afnemer bij een btw-verlegde of intracommunautaire levering.
  • Hanteer chronologische factuurnummers.

NB. Zorg ervoor dat jouw klant de factuur uiterlijk de vijftiende dag na de maand waarin de levering van de goederen of dienst heeft plaatsgevonden ontvangt.

Omzet en kosten

Alle verkoopfacturen die jij verstuurt, boek je in jouw administratie als omzet, terwijl inkoopfacturen en bonnetjes als kosten de boeken ingaan. Beide soorten facturen vallen uiteraard onder het tijdvak van de factuurdatum. Btw kun je alleen terugkrijgen als de factuur van je aankoop of kosten voldoet aan de daarvoor gestelde eisen. Staat er bijvoorbeeld geen btw op de bon vermeld, dan is het geen geldige inkoopfactuur.

De Kleineondernemersregeling (KOR)

Als je niet heel veel omzet draait, kun je waarschijnlijk gebruik maken van de Kleineondernemingsregeling. Hierbij gaat het erom dat je onder twee vastgestelde grenzen blijft.

Ten eerste gaat dat om een bedrag aan omzetbelasting van € 1345,- per jaar. Dit is het verschil tussen de btw die je moet afdragen en de btw die je kunt verrekenen. Ligt dat bedrag onder € 1345,-, dan ben je vrijgesteld van afdragen. Daarboven geldt tot € 1883,- een glijdende schaal aan af te dragen omzetbelasting. Dan is er sprake van een tegemoetkoming van 2,5 x € 1883,- min de af te dragen btw.

Kom je boven de € 1883,-, dan moet je alle btw die je hebt ontvangen ook daadwerkelijk afdragen. Als je denkt in een bepaald tijdvak net niet binnen de kleineondernemersregeling te vallen, kun je altijd extra investeringen doen om toch voor deze aantrekkelijke faciliteit in aanmerking te komen.

De btw-aangifte

Je kunt per kwartaal of per jaar de aangifte van je btw indienen. Doe je het per drie maanden, dan moet de aangifte altijd binnen een maand na afloop van het tijdvak zijn ingediend en, let op, betaald! Doe je dat niet, dan loop je het risico op vervelende financiële berispingen door de belastingdienst. Ter voorbeeld: voor het laatste kwartaal moet jouw aangifte voor de btw dus op 1 januari van het nieuwe jaar zijn ingediend en betaald. Gelukkig is de belastingdienst ook de kwaadste niet. Zo kun je in het beveiligde deel van de website van de belastingdienst aangeven dat je een melding wilt ontvangen wanneer je aangifte moet doen.

Privé auto en zakelijke kilometers

Als je privé een auto hebt, maar deze ook voor zakelijke doeleinde inzet, mag je een deel van de btw over het onderhoud en gebruik aftrekken. Wanneer jij in een jaar 50.000 kilometer rijdt in jouw eigen auto en daarvan is 10.000 zakelijk, dan deel je 10.000 door 50.000. Het 5dedeel zakelijke kilometers dat jij dus rijdt tel je op in de rubriek ‘5b Voorbelasting’. De voorwaarde voor deze constructie is dat je een eenmanszaak, vennootschap onder firma, of ander IB-ondernemer bent.

Op het gebied van vervoer is verder van belang dat je bonnen van auto gerelateerde zaken als benzine, onderhoud, parkeren en dergelijken van de privé-auto bewaart en de kilometerstand op 1 januari en 31 december noteert. Zo kun je het aantal zakelijke kilometers bepalen. In de btw-aangifte van het laatste kwartaal van het jaar boek je dit zakelijke deel van de btw in als voorbelasting. Dan betaal je minder btw.

Voor vragen of meer informatie neem contact op met een van onze adviseurs.

Back To Top