skip to Main Content
Oproepkrachten: Vanaf 1 Januari 2020 Wijzigen De Regels

Oproepkrachten: vanaf 1 januari 2020 wijzigen de regels

Vanaf 1 januari 2020 wijzigen de regels voor oproepcontracten. Dankzij de Wet arbeidsmarkt in balans krijgen werknemers meer zekerheid. Zo komen er ruimere oproeptermijnen en moeten werkgevers voortaan na een jaar een contract aanbieden met vaste uren. In dit artikel vind je een overzicht van de belangrijkste wijzigingen voor het werken met oproepkrachten.

Vanaf 1 januari 2020 is er sprake is van een oproepcontract:

  • wanneer de omvang van de arbeid is niet vastgelegd per tijdseenheid van maximaal 1 maand;
  • wanneer de omvang van arbeid is vastgelegd in aantal uren op jaarbasis, welke niet gelijkmatig gespreid over die tijdseenheid worden uitbetaald;
  • wanneer de werknemer geen recht heeft op doorbetaling van loon wanneer er niet is gewerkt.

Bij het aangaan van een oproepovereenkomst is de werkgever vanaf 2020 verplicht om dit op de loonstrook te vermelden.

Wanneer is er geen oproepovereenkomst?

Wanneer een bepaald aantal uren per jaar met de werknemer is afgesproken, en dit gelijkmatig over het jaar wordt betaald, is er geen sprake van een oproepcontact (dit heet een jaarurennorm). Wanneer een vast aantal uren en gelijkmatig loon wordt afgesproken, maar er ook aanwezigheidsdiensten zijn (of beschikbaarheidsdiensten en consignatiediensten), is er geen oproepovereenkomst wanneer de uren worden vergoed of gecompenseerd met vrije tijd.

Oproeptermijn voor oproepkrachten wordt minimaal 4 dagen

De werkgever moet vanaf 1 januari 2020 de oproepkracht minstens 4 dagen van tevoren oproepen voor het werk. Doet de werkgever dat minder dan 4 dagen van tevoren, dan is de oproepkracht niet verplicht om te komen werken. In de cao kan overigens wel worden vastgelegd dat de oproeptermijn korter is (minimaal 1 dag). De werkgever moet de oproep schriftelijk of elektronisch doen. Dat kan dus ook met een e-mail of een WhatsApp bericht. Maak dus vooraf goede afspraken met de werknemer over de vereiste bereikbaarheid.

Let op: wanneer jij jouw werknemer correct oproept, maar binnen 4 dagen afzegt of de werktijden verandert, heeft de werknemer vanaf 1 januari 2020 recht op het volledige loon over de uren waarvoor hij of zij was opgeroepen.

Contractaanbod oproepkrachten voor vaste uren na één jaar

Je mag een werknemer vanaf 1 januari 2020 hooguit één jaar met een oproepcontract laten werken. Na dat jaar mag je dus niet opnieuw een oproepcontract aanbieden, tenzij de oproepkracht dat graag wil (verstandig om dit schriftelijk vast te leggen). Jij als werkgever mag de oproepkracht daar uiteraard niet toe dwingen.

Na een jaar als oproepkracht, moet de werkgever schriftelijk een arbeidsovereenkomst aanbieden met de gemiddeld gewerkte uren (totaalaantal gewerkte uren/ 52 weken) als oproepkracht. Dit mag een tijdelijk contract zijn, maar dan dus wel met een vast aantal uren per week, maand of jaar. Wanneer je geen aanbod doet, heeft de oproepkracht recht op het loon over de uren die hij/zij kreeg wanneer het aanbod wél was gedaan.

Let op: een werknemer kan 5 jaar lang het betreffende contract claimen. Dit betekent dat jouw werknemer na 5 jaar nog steeds uitbetaling van het loon kan claimen zonder hiervoor feitelijk gewerkt te hebben.

Recht op een contract met een vast aantal uren

Ook in de volgende situaties ontstaat recht op een contract met een vast aantal uren:

  • wanneer de werknemer op 1 januari 2020 langer dan een jaar als oproepkracht werkt. Je bent dan verplicht om vóór 1 februari 2020 een contract aan te bieden;
  • wanneer je na een oproepcontract van een jaar, de werknemer binnen 6 maanden opnieuw in dienst neemt;
  • wanneer je wordt aangemerkt als ‘opvolgend werkgever’. Bijvoorbeeld wanneer je binnen 6 maanden een uitzendkracht in dienst neemt die eerder al in dezelfde functie bij jouw bedrijf werkte.

Bijzondere regels voor seizoensarbeid

Voor seizoensarbeid kunnen in de cao andere regels voor oproepen en opzeggen worden afgesproken. Ook is de werkgever niet verplicht om een arbeidsovereenkomst aan te bieden wanneer de werknemer op 1 januari 2020 minstens een jaar in dienst is.

Dit geldt alleen voor functies die door klimatologische omstandigheden hooguit 9 maanden per jaar worden uitgeoefend en die in de cao zijn opgenomen. Dit mag ook alleen wanneer de betreffende functie niet aansluitend langer door dezelfde werknemer kan worden gedaan.

Heb jij een oproepkracht in dienst? Wees je dan bewust van de wijzigingen en gevolgen van de nieuwe wetgeving die per 1 januari 2020 ingaat. Heb je vragen of loop je ergens tegenaan, neem gerust contact met mij op.

Tot volgende week!

Groet,

Maura

Back To Top