skip to Main Content
Een Financieel Plan: Waar Bestaat Het Uit En Waar Letten Financiers Op?

Een financieel plan: waar bestaat het uit en waar letten financiers op?

Natuurlijk wil jij het liefst vooraf weten of jouw bedrijf winst gaat maken. Je wilt duidelijkheid, voor jezelf of omdat je een lening bij de bank aanvraagt. Een financieel plan helpt je daarbij.

Waarom een financieel plan?

Een financieel plan is een hulpmiddel om te bepalen of jouw bedrijfsidee haalbaar is. Ook helpt het financiers te overtuigen geld te verstrekken voor jouw onderneming. Het maken van een financieel plan hoeft niet moeilijk te zijn. Baseer het op jouw ondernemingsplan en houd het praktisch. Met een gericht marktonderzoek en een concreet marketingplan (onderdeel van je ondernemingsplan) zorg je voor een degelijke onderbouwing van de cijfers. Het is belangrijk dat je zoveel mogelijk zelf aan de slag gaat met het financieel plan. Aanvullend sparren met bijvoorbeeld een accountant kan helpen de stap naar een financier zo goed mogelijk voor te bereiden.

Wat houdt een financieel plan in?

In een financieel plan geef je antwoord op de volgende vragen:

 • Wat is nodig om morgen een goede start te maken met jouw onderneming?
 • Hoe ga je de onderneming financieren en tegen welke voorwaarden?
 • Hoeveel winst verwacht je de komende 3 jaar?
 • Hoe zien de verwachte omzet, inkoop en kosten eruit?
 • Hoeveel geld heb je privé nodig om van te kunnen leven?

Begrotingen

Een financieel plan bestaat uit 5 begrotingen, waarin je op een rij zet wat je minimaal nodig hebt om te starten, welke investeringen je gaat doen en hoe je die gaat financieren. Je maakt als het ware een inschatting van de rentabiliteit van jouw bedrijf. Welke omzet denk je te maken en maakt je bedrijf dan winst of verlies? Ga ook na of er iedere maand voldoende geld op de bank staat.

 1. Investeringsbegroting: wat heb ik nodig om morgen een goede start te maken met mijn onderneming?
 2. Financieringsbegroting: hoe wordt mijn onderneming gefinancierd en tegen welke voorwaarden?
 3. Exploitatiebegroting: hoeveel winst verwacht ik de komende 3 jaar? Hoe zien de verwachte omzet, inkoop en kosten eruit?
 4. Liquiditeitsbegroting: wat gebeurt er per maand op mijn bankrekening? Kom ik niet in de knoop met mijn inkomsten en uitgaven?
 5. Begroting privé-uitgaven: hoeveel geld heb ik nodig om van te leven?

Waar letten financiers op?

Financiers kijken bij een kredietaanvraag naar zowel harde als zachte elementen. De harde elementen gaan over je onderneming en de onderbouwing. De zachte elementen gaan over jou en je ondernemerskwaliteiten. Zorg dus voor een goede presentatie, waaruit blijkt dat jij je verdiept hebt in de taal en informatiebehoefte van de financier. Een financier let bijvoorbeeld op:

 • Ondernemersbeoordeling: wie is de kredietaanvrager?
 • Ondernemerskwaliteiten en –ervaring
 • Kwaliteit van het ondernemingsplan en de onderbouwing
 • Geschiedenis van het bedrijf: omzetcijfers, brutowinsten, cashflow
 • Bedrijfssector: in welke branche zit de onderneming en welke trends en ontwikkelingen spelen daar?
 • Kredietvorm: de grootte van het krediet en de looptijd.
 • Doel: waar wordt het krediet voor gebruikt?
 • Taakstellende begroting en financiële verplichtingen: heb je in beeld wat je moet verdienen om aan je financiële verplichtingen te voldoen (zakelijk en privé)?
 • Kostenstructuur: heb je inzicht in de kostenkant van je onderneming?
 • Aflossingscapaciteit: kun je de aflossingsverplichtingen nakomen zonder het bestaan van het bedrijf in gevaar te brengen?
 • Rendementsvooruitzichten: heb je als ondernemer een beeld van de toekomstige ontwikkeling van het bedrijf?
 • Financiële structuur van de onderneming
 • Privé bestedingen
 • Toetsing van de markt door een onafhankelijke instantie
 • Marktonderzoek en branche-informatie
 • Zekerheden: welke waarborgen heb je ingebouwd zodat de financier altijd zijn geld terug kan vorderen?

Tips

 • Wanneer je eigen vermogen inbrengt sta je sterker richting financiers en andere partijen.
 • Onderhandel over de voorwaarden bij financiering. De voorwaarden die gaan over het terugbetalen van een financiering zijn minstens zo belangrijk als de financiering zelf.

Heb je na het lezen van dit artikel nog vragen? Onze accountants staan voor je klaar en denken graag mee over vraagstukken waar jij niet uitkomt. 

Tot volgende week!

Groet,
Maura

Back To Top