skip to Main Content
Eindafrekening NOW 1: Wat Gaat Er Gebeuren En Hoe Bereid Ik Mij Voor?

Eindafrekening NOW 1: wat gaat er gebeuren en hoe bereid ik mij voor?

Wie als ondernemer gebruik heeft gemaakt van de NOW-regeling tussen 1 maart en 1 juni, kan vanaf begin oktober 2020 de eindafrekening aanvragen. Het UWV streeft ernaar om deze op 7 oktober 2020 gereed te hebben. In de eindafrekening wordt de definitieve omzetdaling van het eerste subsidietijdvak (maart, april en mei) bekend gemaakt. Afhankelijk daarvan wordt de subsidie aangevuld of dient deze (gedeeltelijk) te worden terugbetaald. Het is daarom van belang dat je zorgt voor een juiste controle van NOW 1. 

Hoe zat het ook alweer met NOW 1?

Omdat er door de coronacrisis veel banen verloren gaan of zijn gegaan, wil het kabinet er alles aan doen om dit aantal te beperken. Ondernemers die de omzet van hun bedrijf met minimaal twintig procent zagen dalen, konden daarom tussen 6 april en 5 juni subsidie uit het eerste noodpakket aanvragen: NOW 1. Door middel van deze regeling kregen zij maximaal negentig procent van hun loonsom vergoed. Bijna 140.000 bedrijven hebben gebruik gemaakt van de NOW 1, waarmee zij samen een voorschot van tachtig procent van de verwachte subsidie ontvingen.

Meer of minder dan €25.000 aan NOW 1 ontvangen?

Er zijn grote verschillen in de bijna 140.000 subsidieaanvragen voor NOW 1. Zowel in de omvang van het bedrijf, als in het aangevraagde subsidiebedrag. Zo heeft het grootste deel, ruim zestig procent van de aanvragen, minder dan 10 werknemers in dienst. Voor deze ondernemers is de administratie vaak een extra taak buiten kantoortijden. Bij grotere bedrijven is er sprake van een jaarrekening met een verplichte accountantscontrole en een daarbij behorende administratie. Bijna zeventig procent van het totale subsidiebedrag van NOW 1 gaat naar tien procent van deze bedrijven; zij ontvingen een voorschot van €100.000 of meer.

Minister Koolmees en de NBA willen er daarom voor zorgen dat de administratieve lastendruk en het risico op fraude voor alle bedrijven redelijk is. Daarom hebben zij ervoor gekozen om bedrijven met een subsidie van minder dan €25.000 niet de verplichting op te leggen om een externe controleronde te laten doen. Uiteraard wordt er wel steekproefsgewijs gecontroleerd. Ook kleine bedrijven zullen dus hun administratie goed op orde moeten hebben.

Hoe zit dat met een externe verklaring voor grotere bedrijven?

Bedrijven die een voorschot van €20.000 of meer hebben ontvangen, maar onder de drempel van €125.000 blijven, hebben een derdenverklaring nodig. Een derdenverklaring kan worden afgegeven door een boekhouder, accountant, administratiekantoor of belastingconsulent. Ondernemers die meer dan € 125.000 aan subsidie hebben ontvangen hebben een accountantsverklaring nodig.

Bedrijven die een controleplichtige jaarrekening hebben en daarmee dus een administratie voeren die aan de eisen voldoet én die ook een hoge subsidie (€375.000 of hoger) hebben ontvangen, dienen de administratie volledig op orde te hebben en ook de verantwoordelijkheid te dragen dat zij aan alle eisen voldoen. Indien dit niet het geval is, wordt de subsidie (al dan niet gedeeltelijk) teruggevorderd.

Heb je hier nog vragen over, of wil je door ons een derdenverklaring of accountantsverklaring laten afgeven? Neem dan gerust contact met mij op.

Groet,
Maura

Back To Top