skip to Main Content

” vhm | audit kijkt verder ” 

VHM AUDIT

Wettelijke controle jaarrekening
Iedere onderneming is verplicht een jaarrekening op te maken. In bepaalde gevallen is de onderneming wettelijk verplicht om een accountantscontrole te laten uitvoeren.
Dit is het geval wanneer de onderneming gedurende twee opeenvolgende jaren voldoet aan twee van de drie onderstaande criteria:

  • Meer dan 12 miljoen Euro netto-omzet;
  • Meer dan 6 miljoen balanstotaal;
  • Gemiddeld 50 of meer werknemers.

De accountant rapporteert na uitvoering van zijn werkzaamheden in de controleverklaring met een hoge mate van zekerheid of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de werkelijkheid.
Een wettelijke controle moet worden uitgevoerd door een accountantsorganisatie die in het bezit is van een vergunning van de AFM (Autoriteit Financiële Markten).
VHM Audit is in het bezit van de AFM vergunning om wettelijke controles uit te voeren en heeft ruime ervaring met het uitvoeren van wettelijke controles voor een grote variëteit aan middelgrote en grote ondernemingen.

Vrijwillige controle jaarrekening
Behalve de wettelijk verplichte accountantscontrole voeren wij ook voor veel ondernemingen die (nog) geen wettelijke verplichting hebben een vrijwillige accountantscontrole uit.
Deze vrijwillige accountantscontrole heeft dezelfde kwaliteit als een wettelijke controle en leidt tot een controleverklaring met dezelfde hoge mate van zekerheid als bij een wettelijke controle.

Beoordeling jaarrekening
Bij ondernemingen waar geen sprake is van een wettelijke controleplicht kan een beoordelingsopdracht een goed alternatief zijn.
Een beoordelingsverklaring kent een lagere mate van zekerheid dan een controleverklaring maar de kosten voor een beoordeling zijn ook lager dan bij een controle.
De accountant rapporteert na uitvoering van zijn werkzaamheden in een beoordelingsverklaring dat hij geen materiële afwijkingen heeft gevonden.

Overige controle en assurance opdrachten
Onze ervaring met de controle- en beoordeling van jaarrekeningen komt van pas bij alle werkzaamheden waarbij financiële gegevens en processen moeten worden onderzocht.
VHM Audit voert regelmatig overige assurance opdrachten uit zoals subsidiecontroles, controle van omzet- en/of oplageverklaringen, beoordeling van prognoses etc.

Meeerwaarde
De controle of beoordeling van de jaarrekening vormt de basis voor ons contact met de ondernemer maar daar houdt ons werk niet op.
Het team van VHM Audit kijkt verder dan de betrouwbaarheid en de juistheid van de cijfers.
We analyseren nationale en internationale wet- en regelgeving, combineren die met ontwikkelingen binnen uw onderneming en destilleren uit de combinatie van deze factoren ons advies.
Wij nemen de taak van adviseur uiterst serieus en nemen daarin zelf initiatief. Vanzelfsprekend hanteren we daarbij de hoogste standaarden als het gaat om kwaliteit, integriteit en onafhankelijkheid.

Kwaliteit
VHM Audit beschikt over de vergunning van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) om wettelijke controles in het niet-OOB segment uit te voeren.
Onze klanten zijn er zodoende van verzekerd dat de controle van de jaarrekening voldoet aan de hoogste kwaliteitseisen.
VHM Audit heeft een samenwerkingsovereenkomst met de accountants en fiscaal adviseurs van vhm | abc.
Wij zijn aangesloten bij het SRA, een landelijk samenwerkingsverband van ca. 370 zelfstandige, professionele accountantskantoren. Dat draagt bij aan onze up-to-date kennis en continue scholing.
Daarnaast is VHM Audit lid van IECnet, een internationale alliantie van accountants en belastingadvieskantoren waardoor we onze klanten ook buiten de landsgrenzen kunnen begeleiden.

Neem contact op
Back To Top