skip to Main Content
Waarde Vakantiedag Opnieuw Vastgesteld In Cao Voor Het Beroepsgoederenvervoer Over De Weg

Waarde vakantiedag opnieuw vastgesteld in cao voor het Beroepsgoederenvervoer over de weg

Heeft u een transportonderneming? Dan geldt de volgende wijziging in de cao voor het Beroepsgoederenvervoer over de weg voor u. Per 1 januari 2019 is de waarde van een vakantiedag opnieuw vastgesteld: overuren en toeslagen tellen tot een bepaald maximum mee bij het berekenen van de waarde van een vakantiedag. Deze nieuwe manier van berekenen, geldt voor vakantiedagen die worden opgebouwd vanaf 2019.

Daarnaast zijn in de cao afspraken gemaakt over het compenseren van het gemis van loon over de afgelopen jaren. Werknemers die aan de voorwaarden voldoen, krijgen in 2019 een eenmalige uitkering van 750 euro. Deze uitkering wordt verdeeld over drie termijnen van 250 euro en uitgekeerd in de maanden maart, juni en september 2019. Voorwaarde is wel dat de werknemer dan afziet van verdere juridische procedures over de periode 2014-2018. Bovenstaande cao-afspraken zijn bindend verklaard.

Heikel punt

De uitbetaling van vakantiedagen is al jaren een heikel punt in de transportsector. Aanleiding is een arrest van het Europese Hof van Justitie (2011) en later ook van diverse kantonrechters en gerechtshoven in Nederland. Wat in alle uitspraken duidelijk naar voren komt, is dat de beloning voor een vakantiedag gelijk moet zijn aan de beloning voor een werkdag. Tot 1 januari 2019 was dit niet het geval, omdat de uitbetaling van een vakantiedag uitsluitend gebaseerd was op het basissalaris. Toeslagen en overuren werden buiten beschouwing gelaten. Omdat het hier om loon gaat, is een rechtsvordering tot 5 jaar terug mogelijk.

Back To Top