skip to Main Content
Btw-correctie Op Basis Van Werkelijk Gebruik Of Pro Rata

Btw-correctie op basis van werkelijk gebruik of pro rata

De correctie van de aftrekbare btw berekent de fiscus vanwege gemengd gebruik op basis van werkelijk gebruik of aan de hand van omzetverhoudingen, in ieder geval niet van beiden.

Een btw-ondernemer kan niet alle voorbelasting aftrekken wanneer hij goederen of diensten afneemt voor prestaties die deels ook btw-belast zijn en deels btw-vrijgesteld. De ondernemer zal een correctie voor het gemengd gebruik moeten toepassen. Hierbij is in beginsel de zogeheten pro rata-verhouding van toepassing. Dit houdt in dat de Belastingdienst een verdeelsleutel hanteert op basis van de omzetverhoudingen tussen de gebruikte diensten en de prestaties de afgenomen goederen. Wanneer het aannemelijk is dat de pro rata- methode niet gelijk is met het werkelijke gebruik, dan dient men het werkelijke gebruik als verdeelsleutel te nemen.

Nederland had op basis van het Unierecht ook een combinatie van beide verdeelsleutels mogen hanteren. De rechtbank stelt vast dat het hierbij gaat om een mogelijkheid, geen verplichting. Omdat Nederland geen gebruik heeft gemaakt van deze mogelijkheid, staat de Belastingdienst het gebruik van één van deze methoden toe, maar niet de combinatie van beiden.

Geen schending Europees recht

Een fiscale eenheid wilde in de zaak voor de rechtbank voor de btw (FE) de voorbelasting op de kosten voor een digitaal platform berekenen aan de hand van het werkelijk gebruik. Zij wilde de pro rata-methode hanteren voor de berekening van de aftrekbare btw op de overige algemene kosten. De Belastingdienst had dit terecht geweigerd. De inspecteur berekent de aftrekbare voorbelasting op de algemene kosten door uitsluitend de pro rata-methode toe te passen. Dit vormt geen schending van Europees recht.

Back To Top