skip to Main Content
6 Redenen Om Je Algemene Voorwaarden Te Bekijken

6 redenen om je algemene voorwaarden te bekijken

Het kan je een hoop gedoe besparen wanneer je goede algemene voorwaarden hebt. Bijvoorbeeld als je onenigheid krijgt over de betaling, garantie of de levering van een product of dienst. Hierbij de 6 redenen om vandaag nog naar je algemene voorwaarden te kijken.

1. Zonder algemene voorwaarden loop je meer risico

Ondernemen betekent het nemen van risico’s, maar geen onnodige risico’s natuurlijk. Je sluit veel risico’s uit met duidelijke en solide algemene voorwaarden. Een voorbeeld: je bent de eigenaar van een drukkerij en je moet voor een winkelketen tassen bedrukken. Echter levert de leverancier van de tassen te laat, waardoor de tassen niet op tijd klaar zijn. Dit is een flinke kostenpost, tenzij je in je algemene voorwaarden aangegeven hebt dat je niet aansprakelijk bent indien een late levering buiten jouw schuld om plaatsvindt, en daar eventueel schade uit voortvloeit.

2. Standaardvoorwaarden zijn niet altijd voldoende

Je kunt prima gebruik maken van standaardvoorwaarden bij het opstellen van voorwaarden, bijvoorbeeld die van je branchevereniging of de Kamer van Koophandel. Het kan wel noodzakelijk zijn om die voorwaarden aan te passen, omdat ze niet bij jouw diensten of producten passen, of omdat bepaalde belangrijke voorwaarden die voor jou gunstig zijn, niet zijn opgenomen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan eigendomsvoorbehoud of retentierecht. Extra afspraken in je algemene voorwaarden kunnen dan nodig zijn. Bedenk wel dat alleen de afspraken die voor al je klanten gelden in je algemene voorwaarden mogen staan. Wel mag je een onderscheid maken tussen voorwaarden voor zakelijke en particuliere klanten.

3. Mondelinge afspraken bieden weinig zekerheid

Het is niet verstandig om te ondernemen zonder duidelijke afspraken, zelfs als je zaken doet met je beste vriend. Leg daarom vooraf of bij het sluiten van de overeenkomst je algemene voorwaarden schriftelijk vast, verklaar ze geldig en stel ze fysiek of digitaal ter beschikking aan je klanten. Doe dit bijvoorbeeld door ze op de achterkant van de overeenkomst af te drukken. Je klant moet de voorwaarden kunnen opslaan en aangeven dat hij akkoord is in je webshop of via email, en je moet een duidelijke hyperlink opnemen. Indien je de afspraken alleen mondeling bespreekt en er iets is misgegaan, dan is het altijd jouw woord tegen dat van de klant. Probeer dan maar eens te bewijzen dat je de ander de mogelijkheid hebt geboden om kennis te nemen van de algemene voorwaarden.

4. Onredelijke afspraken tellen niet

Je mag niet helemaal zelf weten wat er in je algemene voorwaarden staat. Hier zijn regels voor. Zo mogen afspraken bijvoorbeeld niet afwijken van het consumentenrecht en ook mag je geen onredelijke bepalingen opnemen. Het is soms snel duidelijk of iets onredelijk is; je mag bijvoorbeeld niet aangeven dat alleen jij de koopovereenkomst mag ontbinden en de klant niet. De situatie bepaalt in andere gevallen wat onredelijk is.

De overheid heeft een zwarte en een grijze lijst gemaakt om je wat houvast te geven en om consumenten te beschermen. De rechter zal de bepalingen op de zwarte lijst als onredelijk bestempelen en die op de grijze lijst als twijfelachtig. Je bent waarschijnlijk minder goed beschermd dan je denkt als er onredelijke afspraken in je voorwaarden staan.

5. Meer grip op je debiteuren

In je debiteurentraject zijn goede algemene voorwaarden ook cruciaal. Om te voorkomen dat je blijft zitten met onbetaalde rekeningen kun je afspraken opnemen, zoals een eigendomsvoorbehoud. Met een eigendomsvoorbehoud geef je aan dat jouw product van jou blijft, tot de klant heeft betaald. Een andere optie is het gebruiken van het retentierecht. Hierbij spreek je af dat je goederen pas levert of teruggeeft, zodra de klant betaald heeft. Als een klant bijvoorbeeld een caravan bij je heeft gestald, maar hij de huur al tijden niet betaald, dan mag je die caravan in bezit houden tot de klant de huurachterstand heeft ingehaald.

6. Algemene voorwaarden moeten actueel zijn

Als je je algemene voorwaarden een hele tijd geleden hebt gemaakt, is de kans groot dat ze verouderd zijn en je niet meer optimaal beschermd bent. Er zijn namelijk veel gebeurtenissen te bedenken die vragen om een aanpassing van je voorwaarden. De wetswijzigingen waaraan je bedrijf moet voldoen is de meest voor de hand liggende. Het kan gevolgen hebben voor jouw voorwaarden als de overheid bijvoorbeeld de incassoregels of de wettelijke bedenktijd verandert. Ook kan het zijn dat juist je bedrijf verandert of de samenstelling van je producten of diensten wijzigt. In dit geval moet je de algemene voorwaarden ook op tijd bijwerken.

Heb je vragen of wil je graag in gesprek met een van onze specialisten? Neem dan contact met ons op.

Back To Top