skip to Main Content

Auto op de zaak of privé

Ga jij binnenkort een nieuwe auto aanschaffen? Dan is het slim om goed na te gaan of het verstandiger is om de auto op de zaak of juist privé aan te schaffen. Wij vertellen je graag waar je rekening mee moet houden bij de bijtelling van een auto.

Hoeveel kilometers rijd je per jaar?

Voor zakelijke ritten met je privé-auto mag je €0,19 kilometervergoeding aftrekken van je winst. Dit geldt ook voor woon-werkverkeer. Staat deze auto op de zaak dan zijn alle kosten die te maken hebben met de auto aftrekbaar als bedrijfskosten. Gebruik je de auto ook privé? Dan moet je rekening houden met een bijtelling.

Rij je veel privékilometers? Dan ben je vaak beter af met een auto van de zaak. Maar als de kilometervergoeding kostendekkend is, ben je met een privé-auto beter uit. Kortom: het is een kwestie van écht goed rekenen voor je een beslissing neemt.

Twee tarieven voor bijtelling

Er zijn twee tarieven voor bijtelling, afhankelijk van de cataloguswaarde en de CO2-uitstoot van de auto. In het laagste tarief heb je te maken met 4% bijtelling, het hoogste tarief is 22%. Ieder jaar worden de uitstootgrenzen opnieuw vastgesteld. Alleen auto’s zonder C02-uitstoot vallen in 2018 in het 4%-tarief. Voor auto’s van 15 jaar of ouder geldt een nog hogere bijtelling. Het gaat dan om 35% over de werkelijke waarde van de auto. De catalogusprijs van de auto wordt dan buiten beschouwing gelaten.

Alleen als je met een sluitende rittenadministratie kunt aantonen dat je niet meer dan 500 kilometer privékilometers per jaar hebt gemaakt, hoef je geen rekening te houden met de bijtelling.

IB-ondernemers hebben soms voordeel

Voor IB-ondernemers geldt: als de totale kosten van de auto van de zaak minder zijn dan het bedrag van de bijtelling, dan wordt de bijtelling nooit hoger dan het bedrag van de autokosten die je als bedrijfskosten hebt afgetrokken. Dat betekent dat de autokosten nooit je winst in gevaar brengen.

Eenmalige keuze

Voor IB-ondernemers geldt wel dat ze niet zomaar terug kunnen komen op hun besluit voor een auto op de zaak of een privé-auto. Dat kan alleen als er sprake is van bijzondere omstandigheden. Een voorbeeld daarvan is een ingrijpende verandering in het gebruik van de auto of een wijziging in de wet. Daarom is het heel belangrijk om bij de aanschaf van de auto een goed doordachte keuze te maken.

Ondernemers met een B.V. wisselen makkelijker van zakelijk naar privé

Ondernemers met een B.V. kunnen veel eenvoudiger wisselen van zakelijk naar privégebruik van de auto. Zij kunnen de auto van de zaak aan zichzelf als privépersoon verkopen. Ze nemen dan de auto tegen de werkelijke waarde over van hun B.V. Heb je hier als ondernemer wel oren naar? Laat dan wel een taxatie uitvoeren om de werkelijke waarde van je auto vast te leggen. Daarnaast moet je rekening houden met de btw. De B.V. moet voor deze constructie een factuur opstellen, gericht aan de DGA.

Privé-auto met een kilometervergoeding

Als je als werknemer of DGA zakelijke ritten maakt met je privé-auto, dan kun je een belastingvrije vergoeding krijgen van €0,19 per kilometer. Ben je voor de inkomstenbelasting een ondernemer? Dan mag je deze €0,19 van de winst aftrekken.

Woon-werkverkeer wordt door de Belastingdienst als zakelijk verkeer aangemerkt. Dit betekent dat je als werknemer, maar ook als DGA, een vergoeding van €0,19 kunt krijgen als je je eigen auto gebruikt. Maar, let op, voor de omzetbelasting geldt dit woon-werkverkeer wél als privégebruik.

Back To Top