skip to Main Content

Nieuws inzake pensioen eigen beheer

Onderstaande informatie is van essentieel belang indien u een zogeheten Pensioen in eigen beheer (PEB) heeft opgebouwd. Duidelijk was dat de wetgever af wil van dit PEB. Er bestond echter nog enige onduidelijkheid over de fiscale voorwaarden waaronder het PEB…

Lees Meer

Pensioen eigen beheer

Duidelijk was dat de wetgever af wil van dit PEB. Er bestond echter nog enige onduidelijkheid over de fiscale voorwaarden waaronder het PEB kan worden afgewikkeld. De Eerste Kamer blijkt nu ook akkoord met de voorstellen. Wet uitfasering PEB en…

Lees Meer

Special Lonen 2017

In deze uitgebreide nieuwsbrief vindt u alle fiscale en juridische actualiteiten op het gebied van lonen, pensioen en arbeidsrecht. Inhoud: • Wet aanpak schijnconstructies • Aanpassingen wettelijk minimumloon • Loonkostenvoordelen vanaf 2017 • Auto: wijzigingen bijtelling • DGA: pensioen in…

Lees Meer

Wetsvoorstel Pensioen in Eigen Beheer (PEB)

Hierbij willen wij u informeren inzake de laatste stand van zaken aangaande het wetsvoorstel Uitfasering van Pensioen in Eigen Beheer (PEB). Zoals u heeft vernomen werd eind vorig jaar de stemming inzake dit wetsvoorstel in de Eerste Kamer uitgesteld. Aanleiding…

Lees Meer
Back To Top