skip to Main Content
7 Veelgestelde Vragen Over Bovenwettelijke Vakantiedagen

7 veelgestelde vragen over bovenwettelijke vakantiedagen

Waarschijnlijk biedt je je werknemers meer vakantiedagen dan het wettelijke minimum. Er gelden andere regels voor deze bovenwettelijke vakantiedagen dan voor wettelijke vakantiedagen. Lees verder voor het antwoord op de zeven meest gestelde vragen over bovenwettelijke vakantiedagen. 

1. Wat zijn bovenwettelijke vakantiedagen?

Bovenwettelijke vakantiedagen zijn vakantiedagen die bovenop de wettelijke minimale vakantiedagen komen. In een arbeidsovereenkomst of een eventuele verplichte cao (collectieve arbeidsovereenkomst) kunnen afspraken over deze vakantiedagen staan.

2. Hoeveel bovenwettelijke vakantiedagen heeft mijn werknemer?

Je werknemer heeft volgens de wet recht op 4 keer het aantal uren dat hij per week werkt. Als de werknemer 40 uur per week werkt, heeft hij dus recht op een vakantie van 160 uur, wat neerkomt op 20 dagen vakantie in een jaar.

Alle extra vakantiedagen bovenop het wettelijk minimum aantal vakantiedagen zijn bovenwettelijke vakantiedagen. Je bepaalt zelf hoeveel je er aanbiedt, in overleg met je personeel. Het kan zijn dat een verplichte cao voorschrijft hoeveel bovenwettelijke vakantiedagen je aan moet bieden. Bij een minimum-cao moet je minstens dit aantal vakantiedagen aanbieden en bij een standaard-cao mag je niet van deze dagen afwijken.

3. Hoelang zijn bovenwettelijke vakantiedagen geldig?

Bovenwettelijke vakantiedagen hebben een geldigheid van vijf jaar. De vakantiedagen vervallen na deze verjaringstermijn. Een werknemer kan dus de bovenwettelijke vakantiedagen van 2018 opnemen tot 2023.

Je werknemers kunnen wettelijke vakantiedagen veel minder lang meenemen. Deze vervallen namelijk al een halfjaar na het jaar waarin je werknemer ze opgebouwd heeft.

4. Hoe zit het met de opbouw van bovenwettelijke vakantiedagen bij ziekte?

In de wet is er geen recht op de opbouw van bovenwettelijke vakantiedagen geregeld. Wel is het mogelijk om hier in een arbeidsovereenkomst of cao afspraken over te maken.

Wat wel wettelijk geregeld is, is de opbouw van wettelijke vakantiedagen bij ziekte.

5. Kan ik ziektedagen aanmerken als bovenwettelijke vakantiedagen?

Soms kan je ziektedagen als bovenwettelijke vakantiedagen aanmerken. Hier kan je afspraken over maken op twee momenten:

  • Bij het sluiten van de arbeidsovereenkomst: Je maakt bij het sluiten van de arbeidsovereenkomst een schriftelijke afspraak over het inruilen van bovenwettelijke vakantiedagen voor ziektedagen. Zo’n afspraak kan in een cao of in een arbeidsovereenkomst staan.
  • Bij ziekteverzuim: Je kan een zieke werknemer bij ziekteverzuim toestemming vragen om bovenwettelijke vakantiedagen in te ruilen voor ziektedagen. Je werknemer mag zelf kiezen of hij hier mee ingaat.

6. Bovenwettelijke vakantiedagen uitbetalen, kan dat?

Het is mogelijk om niet opgenomen bovenwettelijke vakantiedagen uit te betalen aan de werknemer, maar je mag hem hier niet toe verplichten. Ook andersom mag de werknemer jou hier niet toe verplichten.

Je mag de wettelijke vakantiedagen die niet zijn opgenomen, niet uitbetalen. Er is echter wel een uitzondering op deze regel: aan het einde van het dienstverband is dit wel toegestaan. Je kunt dan alle vakantiedagen die niet zijn opgenomen, uitbetalen. Dit geldt voor zowel de bovenwettelijke als de wettelijke vakantiedagen.

7. Wat staat in de horeca-cao over bovenwettelijke vakantiedagen?

Als je een horecaondernemer met personeel bent, val je mogelijk onder de horeca-cao van Koninklijke Horeca Nederland (KHN). Ben je een horecaondernemer en lid van de KHN? Dan moet je tenminste deze cao volgen.

Volgens de huidige cao heeft een werknemer recht op 5 bovenwettelijke vakantiedagen per jaar. Deze horeca-cao loopt van 1 januari 2018 tot en met 31 december 2019. Check de cao-tekst voor de manier van het berekenen van bovenwettelijke vakantiedagen.

Let op

Het is mogelijk dat de horeca-ceo van KHN in 2018 algemeen verbindend wordt verklaard voor alle horecabedrijven.

Lees ook onze andere interessante artikelen voor ZZP’ers. Zoek je een antwoord op je vraag, of wil je graag advies? Neem dan contact met ons op.

Back To Top