skip to Main Content
10 Aandachtspunten Tijdens Aangifte IB 2018

10 aandachtspunten tijdens aangifte IB 2018

Voor de aangifte van de inkomstenbelasting van 2018 zette de Belastingdienst 10 belangrijke aandachtspunten op een rij:

1. Persoonsgebonden aftrek (PGA)

Om sneller de definitieve aanslag te krijgen is het belangrijk het juiste bedrag in te vullen in de aangifte. Het restant van de persoonsgebonden aftrek staat apart op het aanslagbiljet. In een brief stuurt de Belastingdienst het bedrag van het restant PGA dat opgenomen kan worden in de aangifte.

2. Eigen woning en echtscheiding

Vanaf 1 januari 2018 trouwt een echtpaar automatisch onder huwelijkse voorwaarden, tenzij anders aangegeven. Dit kan fiscale gevolgen hebben. Bij een echtscheiding heeft dit onder andere gevolgen voor de hypotheekrenteaftrek van de woning. Deze aftrek kan alleen gebruikt worden wanneer iemand eigenaar is van de eigen woning en de bijbehorende schuld.

3. Eigen woning: hypotheekverhoging

Is het afgelopen jaar de hypotheek verhoogd? Ook dit kan gevolgen hebben voor de aftrekbaarheid van de betaalde rente. Bij aankoop van een nieuwe, eigen woning kunnen de voorwaarden van de bijleenregeling invloed hebben op de aftrekbare rente. De betaalde rente is niet aftrekbaar wanneer het gaat om een lening voor de financiering van oversluitkosten, boete of bouwrente. Daarnaast is het niet mogelijk om de rente van een lening voor overige consumptieve bestedingen af te trekken. Kijk goed naar de voorwaarden wanneer het gaat om het aftrekken van de hypotheekren

4. Starters

Voor veel starters op de woningmarkt is het niet altijd even duidelijk welke kosten wel en welke kosten niet aftrekbaar zijn. Volgens de Belastingdienst worden er namelijk relatief veel fouten gemaakt op het gebied van aftrekbare kosten van de eigen woning. Hieronder zijn de niet-aftrekbare kosten en de aftrekbare kosten te vinden:

Niet-aftrekbare kosten:

 • Bemiddelingskosten, zoals makelaarsprovisie
 • Omzetbelasting en overdrachtsbelasting
 • Notariskosten voor koopakte
 • Onderhouds- en verbouwingskosten
 • Bouwrente (dit geldt over de periode vóór de afsluiting van de voorlopige koopovereenkomst)

Aftrekbare kosten:

 • Notariskosten voor hypotheekakte (inclusief BTW)
 • Taxatiekosten voor het verkrijgen van een lening
 • Aanvraagkosten van een Nationale Hypotheek Garantie
 • Bouwrente (dit geldt over de periode ná het afsluiten van de voorlopige koopovereenkomst)
 • Kosten nieuwbouwdepot of verbouwingsdepot
 • Advies-of afsluitkosten voor het verkrijgen van een hypotheek

5. Kosten voor studie

Onder bepaalde voorwaarden kunnen belastingplichtigen uitgaven voor school indienen als aftrekpost in de aangifte. Wanneer er sprake is van studiefinanciering is het niet toegestaan om studiekosten af te trekken. Daarnaast moet de opleiding voor een toekomstig beroep zijn en moet het gaan om een leertraject. Een leertraject houdt in dat er toezicht of begeleiding is van een leraar.

6. Resultaat Overige Werkzaamheden (ROW)

Het komt vaak voor dat het Resultaat Overige Werkzaamheden (ROW) niet wordt opgegeven. De ROW moet zelf aangegeven worden in de aangifte, deze gegevens staan namelijk niet in de vooraf ingevulde aangifte.

7. Afkoop lijfrente

Bij het afkopen van een lijfrenteverzekering moet de afkoopsom vermeld worden in de aangifte. Vaak moet over de afkoopsom 20% revisierente betaald worden. Er is sprake van een tegenbewijstelling wanneer de afkoping binnen 10 jaar plaatsvindt. Waarschijnlijk is er dan minder dan 20 % revisierente verschuldigd. Op de website van de Belastingdienst is een rekentool te vinden.

8. Fiscale partners: onjuiste verdeling

Voor fiscale partners is het mogelijk een aantal gemeenschappelijke inkomensbestanddelen onderling te verdelen. Eén van de voorwaarden hiervoor is dat de partners een heel jaar elkaars partner zijn. Wanneer de aangiften van de fiscale partners niet goed zijn gegaan ontstaat een onjuiste verdeling. De onderlinge verdeling is te wijzigen zolang van beide partners de definitieve aanslagen nog niet onherroepelijk zijn. Een aanslag is onherroepelijk zodra de termijn van 6 weken voor bezwaar, beroep of cassatie verstreken is.

9. Ervenrekening

De ervenrekening is onderdeel van de totale nalatenschap. Dit moet door de erfgenamen op worden genomen in de aangifte. Het saldo van de ervenrekening op de peildatum moet bij de aangifte in box 3 genoteerd worden.

10. Cryptovaluta

Het kan zijn dat ondernemers betalingen ontvangen in cryptovaluta. Voor de inkomstenbelasting moet de cryptovaluta worden omgerekend naar euro’s. Dit bedrag wordt als omzet gerekend. In het geval van winst of verlies bij het omwisselen komt dit op de winst- en verliesrekening te staan. Ook bij het ontvangen van cryptovaluta voor het leveren van diensten, moet deze valuta worden omgerekend naar euro’s.

Back To Top